Svein Atle Skålevåg

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Svein Atle Skålevåg har skrevet 27 artikler

Nylig aktivitet

  1. Sandviken sykehus: oppdatert 9. november 2017
  2. Paracelsus: oppdatert 9. november 2017
  3. Lucien Febvre: endringsforslag 9. november 2017
  4. Per Fugelli: godkjente et endringsforslag 2. november 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Medisinsk historie 698
  2. Psykiatriens historie 57

Biografi

Svein Atle Skålevåg (f. 1972) er førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) ved Universitetet i Bergen. Han har  undervist i vitenskapshistorie, medisinhistorie og historiefagets historie ved AHKR siden 2009. Hans forskningsinteresser ligger innenfor menneskevitenskapenes historie, og da særlig psykiatriens og medisinens historie.

Svein Atle Skålevåg har vært fagansvarlig på snl.no siden 2015. Han kan kontaktes på mail svein.skalevag@uib.no.