Svein Atle Skålevåg

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Svein Atle Skålevåg har skrevet 62 artikler

Nylig aktivitet

  1. Paracelsus: oppdatert 15. september 2020
  2. Paracelsus: oppdatert 15. september 2020
  3. Peter Fredrik Holst Hjort: oppdatert 23. juni 2020
  4. Peter Fredrik Holst Hjort: oppdatert 23. juni 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Medisinsk historie 647
  2. Psykiatriens historie 56

Biografi

Svein Atle Skålevåg (f. 1972) er professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) ved Universitetet i Bergen. Han har  undervist i vitenskapshistorie, medisinhistorie og historiefagets historie ved AHKR siden 2009. Hans forskningsinteresser ligger innenfor menneskevitenskapenes historie, og da særlig psykiatriens og medisinens historie.

Svein Atle Skålevåg har vært fagansvarlig på snl.no siden 2015. Han kan kontaktes på mail svein.skalevag@uib.no.