Svein Atle Skålevåg

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Svein Atle Skålevåg har skrevet 64 artikler

Nylig aktivitet

  1. Peter Midelfart Holst: oppdatert 13. september 2021
  2. Edmond H. Fischer: godkjente et endringsforslag 13. september 2021
  3. Modum Bad: redigerte og publiserte et endringsforslag 21. juni 2021
  4. Jacob Birger Natvig: godkjente et endringsforslag 21. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Medisinsk historie 655
  2. Psykiatriens historie 60

Biografi

Svein Atle Skålevåg (f. 1972) er professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) ved Universitetet i Bergen. Han har  undervist i vitenskapshistorie, medisinhistorie og historiefagets historie ved AHKR siden 2009. Hans forskningsinteresser ligger innenfor menneskevitenskapenes historie, og da særlig psykiatriens og medisinens historie.

Svein Atle Skålevåg har vært fagansvarlig på snl.no siden 2015. Han kan kontaktes på mail svein.skalevag@uib.no.