Geir Helgesen

fagansvarlig, Københavns Universitet

Nylig aktivitet

 1. Sør-Korea: godkjente et endringsforslag 29. mai 2017
 2. Seoul: endringsforslaget ble avvist 25. mars 2016
 3. Sør-Korea - energi: godkjente et endringsforslag 23. februar 2016
 4. Park Geun-hye: redigerte og publiserte artikkelforslaget 23. februar 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 7 kategorier:

 1. Koreas historie 5
 2. Nord-Koreas geografi 19
 3. Nord-Koreas historie 4
 4. Nord-Koreas samtidshistorie 7
 5. Sør-Koreas geografi 30
 6. Sør-Koreas historie 6
 7. Sør-Koreas samtidshistorie 11

Biografi