Åsmund Egge

Professor emeritus i historie, tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Åsmund Egge har skrevet 55 artikler

Nylig aktivitet

  1. glasnost: godkjente et endringsforslag 24. november 2022
  2. Den russiske revolusjon: godkjente et endringsforslag 24. november 2022
  3. Mikhail Gorbatsjov: godkjente et endringsforslag 31. august 2022
  4. Mikhail Gorbatsjov: godkjente et endringsforslag 31. august 2022
All aktivitet

Biografi

Åsmund Egge er professor emeritus i historie ved Universitetet i Oslo. Egge har bred faglig dekning med forskningsområder innen norsk økonomisk historie og moderne russisk historie. Siden 1980-tallet har Egge arbeidet mest med moderne russisk/sovjetisk historie, norsk-sovjetiske forbindelser og kommunismens historie. Egge har gjennomført omfattende arkivstudier i russiske arkiver og skrevet en rekke bøker og artikler med emner fra moderne russisk historie. Han har blant annet utgitt «Fra Aleksander II til Boris Jeltsin», et historisk oversiktsverk om moderne russisk historie fra ca 1860-1991, og «Kirov-gåten – mordet som utløste Stalins terror». Egge er også medredaktør for «Red Star in the North – Communism in the Nordic Countries» og Aleksandra Kollontajs «Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930».

Åsmund Egge var fagansvarlig for Sovjetunionens historie på snl.no fra 2015 til 2023. Han kan kontaktes på mail asmund.egge@iakh.uio.no.