Ingrid Bugge Dystland

fagmedarbeider, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ingrid Bugge Dystland har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. Rita Dove: endringsforslag 16. november 2017
  2. Hilda Doolittle: endringsforslag 16. november 2017
  3. Edgar Lawrence Doctorow: endringsforslag 16. november 2017
  4. Stephen Dixon: endringsforslag 16. november 2017
All aktivitet

Biografi

Ingrid Bugge Dystland (f. 1986) er fagmedarbeider innenfor norsk historie. 

Hun har en bachelorgrad i engelsk med fordypning i historie fra NTNU(/London Metropolitan University/University of South Wales) (2013), og en mastergrad i historie fra NTNU (2015). Har særlig fordypet seg i sosialhistorie og kvinnehistorie.

Etter fullført utdanning jobbet på Jødisk museum Trondheim, og her fordypet seg i jødisk/norsk historie, 2. verdenskrig og antisemittisme/rasisme. Jobber per i dag frilans.

Publikasjoner

  • Snublesteiner som både minnested og åsted. Nytt Blikk, Årsskriftet fra Stiftelsen Arkivet, 2015. 
  • "Jeg, som er blottet for alt" : en studie av ugifte mødre som søkte om underholdningsbidrag i Trondheim i perioden 1867 - 1905. Mastergrad i historie, NTNU, 2015.

Kontakt: ingridbdystland@hotmail.com