Ingrid Bugge Dystland

fagmedarbeider, NTNU

Ingrid Bugge Dystland har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. Cursor mundi: Send til godkjenning 10. desember 2018
  2. Geoffrey Chaucer: Send til godkjenning 10. desember 2018
  3. Caedmon: Send til godkjenning 10. desember 2018
  4. Beowulf: Send til godkjenning 10. desember 2018
All aktivitet

Biografi

Ingrid Bugge Dystland (f. 1986) er fagmedarbeider innenfor norsk historie. 

Hun har en bachelorgrad i engelsk med fordypning i historie fra NTNU(/London Metropolitan University/University of South Wales) (2013), og en mastergrad i historie fra NTNU (2015). Har særlig fordypet seg i sosialhistorie og kvinnehistorie.

Etter fullført utdanning jobbet på Jødisk museum Trondheim, og her fordypet seg i jødisk/norsk historie, 2. verdenskrig og antisemittisme/rasisme.

Jobber per i dag ved Museene i Sør-Trøndelag innen samlingsforvaltning.

Publikasjoner

  • Snublesteiner som både minnested og åsted. Nytt Blikk, Årsskriftet fra Stiftelsen Arkivet, 2015. 
  • "Jeg, som er blottet for alt" : en studie av ugifte mødre som søkte om underholdningsbidrag i Trondheim i perioden 1867 - 1905. Mastergrad i historie, NTNU, 2015.

Kontakt: ingridbdystland@hotmail.com