Ingrid Bugge Dystland

Master i historie, tidligere fagmedarbeider

Ingrid Bugge Dystland har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Ingrid Bugge Dystland (f. 1986) er fagmedarbeider innenfor norsk historie. 

Hun har en bachelorgrad i engelsk med fordypning i historie fra NTNU(/London Metropolitan University/University of South Wales) (2013), og en mastergrad i historie fra NTNU (2015). Har særlig fordypet seg i sosialhistorie og kvinnehistorie.

Etter fullført utdanning jobbet på Jødisk museum Trondheim, og her fordypet seg i jødisk/norsk historie, 2. verdenskrig og antisemittisme/rasisme. Har også erfaring innenfor samlingsforvaltning samt utstillingsarbeid, senest i utstillingen "Hjemme. Borte. Holocaust i Trondheim" på Jødisk museum Trondheim og "Fra seil til damp" på Trondhjems Sjøfartsmuseum.

Er i dag ansatt ved Falstadsenteret som stipendiat tilknyttet forskningsgruppa "Utenforskap og utdefinering. Norske barn med oppvekst på barne- og skolehjem". 

Publikasjoner

  • Ugifte mødre i Trondheim og underholdningsbidrag: 1867-1905. Trondhjemske Samlinger, Årsskriftet fra Trondhjems Historiske Forening, 2017.
  • Snublesteiner som både minnested og åsted. Nytt Blikk, Årsskriftet fra Stiftelsen Arkivet, 2015. 
  • "Jeg, som er blottet for alt" : en studie av ugifte mødre som søkte om underholdningsbidrag i Trondheim i perioden 1867 - 1905. Mastergrad i historie, NTNU, 2015.

Kontakt: ingridbdystland@hotmail.com