Einar Skarstad Egeland

førsteamanuensis, fagansvarlig, Nord universitet

Einar Skarstad Egeland har skrevet 10 artikler

Nylig aktivitet

 1. alger: oppdatert 9. juli 2021
 2. kromatografi: oppdatert 9. juli 2021
 3. kromatografi: oppdatert 9. juli 2021
 4. kromatografi: oppdatert 8. juli 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 21 kategorier:

 1. Alger 7
 2. Analytisk kjemi 13
 3. Begreper i fykologien 33
 4. Blågrønnbakterier 9
 5. Elektrokjemiske analysemetoder 13
 6. Fureflagellater 9
 7. Gravimetri 5
 8. Grønnalger 19
 9. Gullalger 4
 10. Kiselalger 4
 11. Kjemiske forbindelser i analytisk kjemi 13
 12. Kromatografi 6
 13. Metoder og utstyr i analytisk kjemi 34
 14. Næringsmiddelteknologi 142
 15. Nålflagellater 3
 16. Rødalger 32
 17. Spektroskopi 42
 18. Svelgflagellater 2
 19. Svepeflagellater 6
 20. Titreranalyse 18
 21. Øyealger 3

Biografi

Einar Skarstad Egeland (født 1966) er førsteamanuensis i kromatografi (2002–) og hovedverneombud (2020–) ved Nord universitet.

Han underviser organisk kjemi og veileder masterstudenter/doktorgradsstudenter ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur i Bodø. Han ble utnevnt som fakultetets beste foreleser i 2014, 2015, 2018 og 2019. Han underviser også farmasistudenterFakultet for sykepleie og helsevitenskap i Namsos ved behov.

Han er doktoringeniør (NTHNTNU, 1997) på karotenoider i mikroalger, med særlig fokusolivengrønnalgers pigmentfordeling og systematikk. Han arbeider med ulike kromatografiske analyser (karotenoider og klorofyller, aminosyrer, fettstoffer) og skriver bokkapitler for internasjonale fagbøker.

Han var en av fire redaktører for "Phytoplankton pigments. Characterization, chemotaxonomy and applications in oceanography" utgitt av Cambridge University Press i 2011.