Einar Skarstad Egeland

førsteamanuensis, fagansvarlig, Nord universitet

Einar Skarstad Egeland har skrevet 68 artikler

Nylig aktivitet

 1. matsminke: oppdatert 16. september 2021
 2. ultraprosessert mat: oppdatert 20. august 2021
 3. ultraprosessert mat: oppdatert 20. august 2021
 4. ultraprosessert mat: oppdatert 20. august 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 21 kategorier:

 1. Alger 8
 2. Analytisk kjemi 12
 3. Begreper i fykologien 35
 4. Blågrønnbakterier 9
 5. Elektrokjemiske analysemetoder 13
 6. Fureflagellater 10
 7. Gravimetri 5
 8. Grønnalger 19
 9. Gullalger 4
 10. Kiselalger 4
 11. Kjemiske forbindelser i analytisk kjemi 13
 12. Kromatografi 15
 13. Metoder og utstyr i analytisk kjemi 36
 14. Næringsmiddelteknologi 143
 15. Nålflagellater 3
 16. Rødalger 34
 17. Spektroskopi 42
 18. Svelgflagellater 2
 19. Svepeflagellater 6
 20. Titreranalyse 17
 21. Øyealger 3

Biografi

Einar Skarstad Egeland (født 1966) er førsteamanuensis i kromatografi (2002–) og hovedverneombud (2020–) ved Nord universitet (ekstern lenke).

Han underviser organisk kjemi og veileder masterstudenter/doktorgradsstudenter ved faggruppe for akvakultur (ekstern lenke), Fakultet for biovitenskap og akvakultur (ekstern lenke) i Bodø. Han ble utnevnt som fakultetets beste foreleser i 2014, 2015, 2018 og 2019. Han tilhører også faggruppe for farmasiFakultet for sykepleie og helsefag (ekstern lenke) i Namsos og underviser organisk kjemi for farmasistudentene (ekstern lenke).

Han er doktoringeniør (NTHNTNU, 1997) på karotenoider i mikroalger, med særlig fokusolivengrønnalgers pigmentfordeling og systematikk. Han arbeider med ulike kromatografiske analyser (karotenoider og klorofyller, aminosyrer, fettstoffer) og skriver bokkapitler for internasjonale fagbøker.

Han var en av fire redaktører for "Phytoplankton pigments. Characterization, chemotaxonomy and applications in oceanography" utgitt av Cambridge University Press (eksterne lenker) i 2011.