Einar Skarstad Egeland

førsteamanuensis i kromatografi, fagansvarlig, Nord universitet

Einar Skarstad Egeland har skrevet 155 artikler

Nylig aktivitet

 1. japansk pollris: oppdatert 30. november 2022
 2. japansk pollris: oppdatert 23. november 2022
 3. japansk pollris: oppdatert 23. november 2022
 4. japansk pollris: oppdatert 23. november 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 78 kategorier:

 1. Ahnfeltia 2
 2. Analytisk kjemi 13
 3. Bacillariaceae 1
 4. Bangia 2
 5. Blågrønnbakterier 2
 6. Bonnemaisonia 1
 7. Braarudosphaeraceae 1
 8. Ceramiaceae 2
 9. Ceratiaceae 1
 10. Characeae 1
 11. Charophyceae 1
 12. Chattonellaceae 1
 13. Chlamydomonas 2
 14. Chlorophyceae 1
 15. Chondrus 2
 16. Cladophoraceae 1
 17. Codiaceae 1
 18. Codium 2
 19. Corallina 2
 20. Dasycladales 1
 21. Dasysiphonia 1
 22. Delesseria 2
 23. Dilsea 1
 24. Dinophysiaceae 1
 25. Elektrokjemiske analysemetoder 13
 26. Emiliania 1
 27. Euglenaceae 1
 28. Euglenophyceae 1
 29. Furcellaria 1
 30. Fureflagellater 0
 31. Fureflagellater 1
 32. Fykologi - vitenskapen om algene 54
 33. Gonyaulacaceae 1
 34. Gracilaria 1
 35. Gravimetri 5
 36. Grønnalger 2
 37. Gullalger 2
 38. Haematococcus 1
 39. Hildenbrandia 1
 40. Hydropunctaria 1
 41. Hydrurus 1
 42. Kalkflagellater 1
 43. Kallymeniaceae 1
 44. Kareniaceae 1
 45. Kiselalger 2
 46. Kjemiske forbindelser i analytisk kjemi 13
 47. Kromatografi 20
 48. Mastocarpus 2
 49. Metacallophyllis 1
 50. Metoder og utstyr i analytisk kjemi 36
 51. Nemalion 1
 52. Noctilucaceae 1
 53. Næringsmiddelteknologi 149
 54. Nåleflagellater 2
 55. Okeralger 3
 56. Palmaria 1
 57. Peridiniphycidae 1
 58. Pfiesteriaceae 1
 59. Phaeocystaceae 1
 60. Phycodrys 1
 61. Porphyra 2
 62. Prymnesiaceae 1
 63. Rødalger 6
 64. Skeletonema 1
 65. Spektroskopi 43
 66. Svelgflagellater 2
 67. Svepeflagellater 1
 68. Symbiodiniaceae 1
 69. Synuraceae 1
 70. Titreranalyse 20
 71. Trentepohlia 1
 72. Ulva 2
 73. Vacuolariaceae 1
 74. Vertebrata 1
 75. Volvocaceae 1
 76. Zygnemataceae 1
 77. Zygnematales 1
 78. Øyealger 1

Biografi

Einar Skarstad Egeland (født 1966) er førsteamanuensis i kromatografi (2002–) og hovedverneombud (2020–) ved Nord universitet (ekstern lenke).

Han er doktoringeniør (NTHNTNU, 1997) på karotenoider i mikroalger, med særlig fokusolivengrønnalgers pigmentfordeling og systematikk. Som en del av utdanninga i organisk kjemi og organisk kjemisk analyse inkluderte han også yrkeshygiene og botanikk.

Han underviser organisk kjemi og veileder masterstudenter/doktorgradsstudenter i biovitenskap ved faggruppe for akvakultur (ekstern lenke) ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (ekstern lenke) i Bodø. Han ble utnevnt som fakultetets beste foreleser i 2014, 2015, 2018 og 2019. Han tilhører også faggruppe for legemidler og legemiddelhåndtering ved Fakultet for sykepleie og helsefag (ekstern lenke) i Namsos og underviser organisk kjemi for farmasistudentene (ekstern lenke).

Han veileder ulike kromatografiske analyser av marine råvarer, alger og annet biologisk materiale (hovedsaklig analyser av karotenoider og klorofyller) og skriver innimellom bokkapitler for internasjonale fagbøker.