Einar Skarstad Egeland

fagansvarlig, Nord universitet

Einar Skarstad Egeland har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

 1. våroppblomstring: godkjente et endringsforslag 5. april 2018
 2. våroppblomstring: godkjente et endringsforslag 6. februar 2018
 3. vannblomst: oppdatert 28. januar 2018
 4. vannblomst: godkjente et endringsforslag 28. januar 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 14 kategorier:

 1. Alger 7
 2. Analytisk kjemi 155
 3. Begreper i fykologien 35
 4. Blågrønnbakterier 9
 5. Fureflagellater 8
 6. Grønnalger 19
 7. Gullalger 4
 8. Kiselalger 4
 9. Næringsmiddelteknologi 146
 10. Nålflagellater 3
 11. Øyealger 3
 12. Rødalger 32
 13. Svelgflagellater 2
 14. Svepeflagellater 5

Biografi

Einar Skarstad Egeland (født 1966) er førsteamanuensis i kromatografi ved Nord universitet.

Han underviser i grunnleggende kjemi, organisk kjemi og kromatografi, samt veileder masterstudenter/doktorgradsstudenter ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Han ble utnevnt som fakultetets beste foreleser i 2014, 2015 og 2018.

Han er doktor ingeniør (NTNU, 1997) på karotenoider i mikroalger, med særlig fokus på olivengrønnalgers pigmentfordeling og systematikk. Han arbeider med ulike kromatografiske analyser (karotenoider og klorofyller, aminosyrer, fettstoffer) og skriver bokkapitler for internasjonale fagbøker. Han var en av fire redaktører for "Phytoplankton pigments. Characterization, chemotaxonomy and applications in oceanography" utgitt av Cambridge University Press i 2011.