Einar Skarstad Egeland

fagansvarlig, Nord universitet

Einar Skarstad Egeland har skrevet 698 artikler

Nylig aktivitet

 1. aromastoffer i mat: oppdatert 20. februar 2024
 2. tartrazin: publiserte bilde 18. februar 2024
 3. karbonmonoksid: oppdatert 9. februar 2024
 4. isomerer: oppdatert 9. februar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 83 kategorier:

 1. Ahnfeltia 2
 2. Analytisk kjemi 14
 3. Bacillariaceae 1
 4. Bangia 2
 5. Bonnemaisonia 1
 6. Braarudosphaeraceae 1
 7. Ceramiaceae 2
 8. Ceratiaceae 1
 9. Characeae 1
 10. Charophyceae 1
 11. Chattonellaceae 1
 12. Chlamydomonas 2
 13. Chlorophyceae 1
 14. Chondrus 2
 15. Cladophoraceae 2
 16. Codiaceae 1
 17. Codium 2
 18. Corallina 2
 19. Dasycladales 1
 20. Dasysiphonia 1
 21. Delesseria 2
 22. Dilsea 1
 23. Dinophysiaceae 1
 24. Elektrokjemiske analysemetoder 13
 25. Emiliania 1
 26. E-stoffer 359
 27. Euglenaceae 1
 28. Euglenophyceae 1
 29. Fargestoffer 117
 30. Furcellaria 1
 31. Fureflagellater 1
 32. Fureflagellater 0
 33. Fykologi 33
 34. Gonyaulacaceae 1
 35. Gracilaria 1
 36. Gravimetri 5
 37. Grønnalger 3
 38. Gullalger 2
 39. Haematococcus 1
 40. Hildenbrandia 1
 41. Hydropunctaria 1
 42. Hydrurus 1
 43. Kalkflagellater 1
 44. Kallymeniaceae 1
 45. Kareniaceae 1
 46. Kiselalger 2
 47. Kjemi 356
 48. Kjemiske forbindelser i analytisk kjemi 13
 49. Kromatografi 22
 50. Mastocarpus 2
 51. Metacallophyllis 1
 52. Metoder og utstyr i analytisk kjemi 34
 53. Nemalion 1
 54. Noctilucaceae 1
 55. Næringsmiddelteknologi 192
 56. Nålflagellater 2
 57. Okeralger 3
 58. Palmaria 1
 59. Peridiniphycidae 1
 60. Pfiesteriaceae 1
 61. Phaeocystaceae 1
 62. Phycodrys 1
 63. Porphyra 2
 64. Prosesser og metoder 21
 65. Prymnesiaceae 1
 66. Rødalger 8
 67. Skeletonema 1
 68. Spektroskopi 45
 69. Svelgflagellater 2
 70. Svepeflagellater 1
 71. Symbiodiniaceae 1
 72. Synuraceae 1
 73. Titreranalyse 19
 74. Trentepohlia 1
 75. Ulva 2
 76. Uorganiske forbindelser 405
 77. Uorganisk kjemi 308
 78. Vacuolariaceae 1
 79. Vertebrata 1
 80. Volvocaceae 1
 81. Zygnemataceae 1
 82. Zygnematales 1
 83. Øyealger 1

Biografi

Einar Skarstad Egeland (født 1966) er førsteamanuensis i kromatografi (2002–) og hovedverneombud (2020–) ved Nord universitet (ekstern lenke).

Han er doktoringeniør (NTHNTNU, 1997) på karotenoider i mikroalger, med særlig fokusolivengrønnalgers pigmentfordeling og systematikk. Som en del av utdanninga i organisk kjemi og organisk kjemisk analyse inkluderte han også yrkeshygiene, kjemisk helsefare og botanikk.

Han underviser organisk kjemi og veileder masterstudenter/doktorgradsstudenter i biovitenskap ved faggruppe for akvakultur (ekstern lenke) ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (ekstern lenke) i Bodø. Han ble utnevnt som fakultetets beste foreleser i 2014, 2015, 2018 og 2019.

Han tilhører også faggruppe for legemidler og legemiddelhåndtering ved Fakultet for sykepleie og helsefag i Namsos og underviser hovedsaklig organisk kjemi og kjemisk analyse for farmasistudentene (ekstern lenke).

Han veileder ulike kromatografiske analyser av marine råvarer, alger, matvarer og annet biologisk materiale og skriver innimellom bokkapitler for internasjonale fagbøker.

Han fikk Nord universitets formidlingspris i 2023 for sin formidling i Store norske leksikon.

Han er også hovedverneombud for Nord universitet, noe han ble utnevnt til i desember 2019.