Einar Skarstad Egeland

fagansvarlig, Nord universitet

Einar Skarstad Egeland har skrevet 723 artikler og har vært fagkonsulent for 2 artikler

Nylig aktivitet

 1. indigo: godkjente et endringsforslag 4. juni 2024
 2. finhet: godkjente et endringsforslag 21. mai 2024
 3. selenforbindelser: oppdatert 14. mai 2024
 4. sukrose: oppdatert 1. mai 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 82 kategorier:

 1. Ahnfeltia 2
 2. Analytisk kjemi 14
 3. Bacillariaceae 1
 4. Bangia 2
 5. Bonnemaisonia 1
 6. Braarudosphaeraceae 1
 7. Ceramiaceae 2
 8. Ceratiaceae 1
 9. Characeae 1
 10. Charophyceae 1
 11. Chattonellaceae 1
 12. Chlamydomonas 2
 13. Chlorophyceae 1
 14. Chondrus 2
 15. Cladophoraceae 2
 16. Codiaceae 1
 17. Codium 2
 18. Corallina 2
 19. Dasycladales 1
 20. Dasysiphonia 1
 21. Delesseria 2
 22. Dilsea 1
 23. Dinophysaceae 1
 24. Elektrokjemiske analysemetoder 13
 25. Emiliania 1
 26. E-stoffer 359
 27. Euglenidae 1
 28. Euglenophyceae 1
 29. Fargestoffer 117
 30. Furcellaria 1
 31. Fureflagellater 1
 32. Fureflagellater 0
 33. Fykologi 33
 34. Gonyaulacaceae 1
 35. Gracilaria 1
 36. Gravimetri 5
 37. Grønnalger 3
 38. Gullalger 2
 39. Haematococcus 1
 40. Hildenbrandia 1
 41. Hydrurus 1
 42. Kalkflagellater 1
 43. Kallymeniaceae 1
 44. Kareniaceae 1
 45. Kiselalger 2
 46. Kjemi 335
 47. Kjemiske forbindelser i analytisk kjemi 13
 48. Kromatografi 22
 49. Mastocarpus 2
 50. Metacallophyllis 1
 51. Metoder og utstyr i analytisk kjemi 34
 52. Nemalion 1
 53. Noctilucaceae 1
 54. Næringsmiddelteknologi 192
 55. Nålflagellater 2
 56. Okeralger 3
 57. Palmaria 1
 58. Peridiniphycidae 1
 59. Pfiesteriaceae 1
 60. Phaeocystaceae 1
 61. Phycodrys 1
 62. Porphyra 2
 63. Prosesser og metoder 21
 64. Prymnesiaceae 1
 65. Rødalger 8
 66. Skeletonema 1
 67. Spektroskopi 45
 68. Svelgflagellater 2
 69. Svepeflagellater 1
 70. Symbiodiniaceae 1
 71. Synuraceae 1
 72. Titreranalyse 19
 73. Trentepohlia 1
 74. Ulva 2
 75. Uorganiske forbindelser 406
 76. Uorganisk kjemi 301
 77. Vacuolariaceae 1
 78. Vertebrata 1
 79. Volvocaceae 1
 80. Zygnemataceae 1
 81. Zygnematales 1
 82. Øyealger 1

Biografi

Einar Skarstad Egeland (født 1966) er førsteamanuensis i kromatografi (2002–) og hovedverneombud (2020–) ved Nord universitet (ekstern lenke).

Han er doktoringeniør (NTHNTNU, 1997) på karotenoider i mikroalger, med særlig fokusolivengrønnalgers pigmentfordeling og systematikk. Som en del av utdanninga i organisk kjemi og organisk kjemisk analyse inkluderte han også yrkeshygiene, kjemisk helsefare og botanikk.

Han underviser organisk kjemi og veileder masterstudenter/doktorgradsstudenter i biovitenskap ved faggruppe for akvakultur (ekstern lenke) ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (ekstern lenke) i Bodø. Han ble utnevnt som fakultetets beste foreleser i 2014, 2015, 2018 og 2019.

Han tilhører også faggruppe for legemidler og legemiddelhåndtering ved Fakultet for sykepleie og helsefag i Namsos og underviser hovedsaklig organisk kjemi og kjemisk analyse for farmasistudentene (ekstern lenke).

Han veileder ulike kromatografiske analyser av marine råvarer, alger, matvarer og annet biologisk materiale og skriver innimellom bokkapitler for internasjonale fagbøker.

Han fikk Nord universitets formidlingspris i 2023 for sin formidling i Store norske leksikon.

Han er også hovedverneombud for Nord universitet, noe han ble utnevnt til i desember 2019.