Kristin Skare Orgeret

fagansvarlig, OsloMet

Kristin Skare Orgeret har skrevet 41 artikler

Nylig aktivitet

  1. kildekritikk: godkjente et endringsforslag 18. mai 2021
  2. Gateavisa: Send til godkjenning 21. januar 2021
  3. presse: oppdatert 11. november 2020
  4. kronikk: oppdatert 11. november 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Journalistikkens organisasjoner 32
  2. Journalistiske begreper 72

Biografi

f.1968, er professor ved Institutt for journalistfag og mediefag ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Der leder hun forskergruppen MEKK (medier, krig, konflikt) og har markert seg internasjonalt med studier av forholdet mellom medier, makt og politikk. Hun har utgitt en lang rekke vitenskapelige publikasjoner og fagbøker.

Orgeret har styreverv innen forskning og utdanning, og er hyppig brukt som mediekommentator på områdene journalistikk, politikk, samfunnsliv og medieutvikling i Norge, Frankrike og sørlige Afrika.

Orgeret har ledet flere internasjonale prosjekter innen høyere utdanning. Hun har veiledet et stort antall norske og internasjonale studenter til ferdig mastergrad og doktorgrad. Hun har vært opponent ved flere disputaser, og deltatt i sakkyndige utvalg både i Norge og internasjonalt. Orgeret har foretatt en rekke internasjonale medieevalueringer for UD, Norad og UNESCO.