Kristian Hassel

Professor i botanikk, fagansvarlig, NTNU

Kristian Hassel har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

 1. krypmose: oppdatert 18. mars 2024
 2. vrangmose: publiserte bilde 18. mars 2024
 3. vrangmose: oppdatert 18. mars 2024
 4. bjørnemose: kommentert 18. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 30 kategorier:

 1. Amblystegiaceae 2
 2. Andreaeaceae 1
 3. Antheliaceae 1
 4. Bartramiaceae 1
 5. Bjørnemosefamilien 1
 6. Bladmoser 1
 7. Blåmoseslekta 1
 8. Bryaceae 1
 9. Dicranaceae 1
 10. Draugmosefamilien 1
 11. Elvemoseslekta 2
 12. Etasjemoseslekta 2
 13. Flettemoseslekta 2
 14. Furumoseslekta 1
 15. Gråmoseslekta 1
 16. Gullmoseslekta 1
 17. Husmosefamilien 1
 18. Jungermanniaceae 1
 19. Levermoser 2
 20. Lysmoseslekta 1
 21. Makkmoseslekta 2
 22. Narremoseslekta 1
 23. Nålkapselmoser 1
 24. Palmemoseslekta 1
 25. Piperensermoseslekta 1
 26. Rosettmoseslekta 1
 27. Sleivmoseordenen 1
 28. Splachnaceae 1
 29. Såtemoseslekta 1
 30. Torvmosefamilien 1

Biografi