Gunn Strand Hutchinson

tidligere fagansvarlig, Nord universitet

Gunn Strand Hutchinson har skrevet 15 artikler

Nylig aktivitet

  1. samfunnsarbeid - sosialt arbeid: oppdatert 29. mars 2019
  2. tidsskriftet International Social Work: oppdatert 29. mars 2019
  3. sosiale problemer: oppdatert 12. oktober 2018
  4. tidsskriftet Nordic Social Work Research (NSWR): oppdatert 28. september 2018
All aktivitet

Biografi

Gunn Strand Hutchinson er dosent i sosialt arbeid ved Universitetet i Nordland.

Hun er utdannet sosionom fra Nordland distriktshøgskole i 1978 og cand.polit. i sosiologi fra Universitetet i Bergen i 1992.

Hun underviser og veileder på ulike emner i sosialt arbeid som sosialt arbeids historikk, forståelses- og handlingsmodeller, funksjonshemning og samfunn, samfunnsarbeid, arbeid med grupper, brukermedvirkning, sosialpolitikk og velferdstjenester, ferdighetstrening på ulike områder herunder relasjonsarbeid m.m.

Hennes forskning kan inndeles i fem tematiske områder; funksjonshemning og samfunn, sosialt arbeids teori, samfunnsarbeid og forebyggende arbeid, sosiale problemer og sosialt arbeid i ulike velferdsregimer og sosialt arbeid; utvikling og praksis.

Hutchinson var i perioden 2007-2011 leder av NOUSA (Nordisk Organisasjon for Utdanninger i Sosialt Arbeid) og medlem av styret i IASSW (International Association of Schools of Social Work) i samme periode.

Hun er forfatter/medforfatter/redaktør av en rekke bøker; Modeller i sosialt arbeid. Fra ulike røtter til samme felt (1996), Samfunnsarbeid i sosialt arbeid (1999), Modeller i sosialt arbeid, 2.utgave (2003), Sosialt arbeid i kommunen.  Samfunnsmandat og handlingsrom (2007), Barnevernpedagog, Sosionom, Vernepleier. Utvalgte tema (2009), Community work in the Nordic countries. New trends (2009) og Samfunnsarbeid.  Mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid, 3.utgave (2010).

Hun har i tillegg skrevet artikler i fagbøker og vitenskapelige tidsskrifter.