Kristin Alsos

fagansvarlig, Forskningsstiftelsen Fafo

Kristin Alsos har skrevet 34 artikler

Nylig aktivitet

  1. tariffavtale: oppdatert 8. mai 2024
  2. arbeidskamp: oppdatert 13. desember 2023
  3. arbeidskamp: oppdatert 13. desember 2023
  4. arbeidskamp: oppdatert 13. desember 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Streik og konflikt 22
  2. Tariffoppgjør og lønnsdannelse 44

Biografi

Kristin Alsos er forskningsleder ved Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen i 2000.

Forskningsområdene hennes ved Fafo omfatter kollektiv arbeidsrett, forholdet mellom lov og tariffavtaler, tarifforhandlinger arbeidsinnvandring med mer.

Hun er forfatter av en rekke rapporter og artikler, herunder