Kristin Alsos

fagansvarlig, Forskningsstiftelsen Fafo

Kristin Alsos har skrevet 15 artikler

Nylig aktivitet

  1. hovedtariffavtale: oppdatert 20. september 2018
  2. streik: oppdatert 20. september 2018
  3. arbeidstvist: oppdatert 20. september 2018
  4. gå sakte-aksjon: oppdatert 20. september 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Streik og konflikt 20
  2. Tariffoppgjør og lønnsdannelse 41

Biografi

Kristin Alsos er forskningsleder ved Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen i 2000.

Forskningsområdene hennes ved Fafo omfatter kollektiv arbeidsrett, forholdet mellom lov og tariffavtaler, tarifforhandlinger arbeidsinnvandring med mer.

Hun er forfatter av en rekke rapporter og artikler, herunder