Kristin Alsos

fagansvarlig, Forskningsstiftelsen Fafo

Kristin Alsos har skrevet 14 artikler

Nylig aktivitet

  1. særavtale: godkjente et endringsforslag 18. desember 2017
  2. tariffavtale: oppdatert 13. desember 2017
  3. hovedavtale: oppdatert 13. desember 2017
  4. hovedavtale: redigerte og publiserte et endringsforslag 27. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Streik og konflikt 20
  2. Tariffoppgjør og lønnsdannelse 40

Biografi

Kristin Alsos er forskningsleder ved Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen i 2000.

Forskningsområdene hennes ved Fafo omfatter kollektiv arbeidsrett, forholdet mellom lov og tariffavtaler, tarifforhandlinger arbeidsinnvandring med mer.

Hun er forfatter av en rekke rapporter og artikler, herunder