Kristin Alsos

fagansvarlig, Forskningsstiftelsen Fafo

Kristin Alsos har skrevet 21 artikler

Nylig aktivitet

  1. samordnet oppgjør: oppdatert 27. april 2021
  2. lønnsgarantiordningen: oppdatert 2. juli 2020
  3. Spekter: Send til godkjenning 2. juli 2020
  4. hjemmekontor: Send til godkjenning 13. mars 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Streik og konflikt 20
  2. Tariffoppgjør og lønnsdannelse 42

Biografi

Kristin Alsos er forskningsleder ved Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen i 2000.

Forskningsområdene hennes ved Fafo omfatter kollektiv arbeidsrett, forholdet mellom lov og tariffavtaler, tarifforhandlinger arbeidsinnvandring med mer.

Hun er forfatter av en rekke rapporter og artikler, herunder