Levi Gårseth-Nesbakk

fagansvarlig, Nord universitet

Levi Gårseth-Nesbakk har skrevet 17 artikler

Nylig aktivitet

  1. fond: godkjente et endringsforslag 5. februar 2018
  2. balansevurdering: oppdatert 31. desember 2017
  3. balanse - regnskap: oppdatert 31. desember 2017
  4. konglomerat - økonomi: oppdatert 31. desember 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Bedriftsøkonomi 137

Biografi

Levi Gårseth-Nesbakk (f. 1978), Philosophiae doctor (PhD), er Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland, og innehar en Førsteamanuensis II stilling ved Handelshøyskolen i Trondheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Gårseth-Nesbakk har vært fagansvarlig for bedriftsøkonomi på snl.no siden november 2014.

Gårseth-Nesbakk skrev sin doktorgradsavhandling om utvikling og utprøving av en ny regnskapsmodell på statlig nivå i Norge, basert på periodiseringsprinsippet. Gårseth-Nesbakk underviser i regnskap og  økonomistyring på bachelor og master nivå, og forsker på relaterte tema, med særlig fokus på følgende fire hovedområder: Bruk av periodiseringsprinsippet som økonomisk styringsverktøy i offentlig sektor, accountability relaterte temaer, regnskapsførerbransjen og kommunal finansforvaltning. Han har vært redaktør for vitenskapelige antologier, skrevet bøker om regnskap og budsjett i staten og kommunesektoren og har publisert vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrift. Gårseth-Nesbakk har nylig vært forskningsleder for to forskningsprosjekter rettet mot regnskapsførerbransjen. Den første studien fokuserte på lønnsomhet, mens den andre omhandler rådgivning i regnskapsførerbransjen.