Levi Gårseth-Nesbakk

Professor i regnskap, fagansvarlig, Nord universitet

Levi Gårseth-Nesbakk har skrevet 78 artikler

Nylig aktivitet

  1. fortjeneste: oppdatert 31. desember 2023
  2. diskonteringsrente: oppdatert 31. desember 2023
  3. egenkapitalrentabilitet: oppdatert 31. desember 2023
  4. bruttomargin: oppdatert 28. desember 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Bedriftsøkonomi 126
  2. Regnskap 47

Biografi

Levi Gårseth-Nesbakk (f. 1978), Philosophiae doctor (PhD), er professor i regnskap ved Handelshøgskolen Nord universitet, og innehar en  II-stilling ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim.

Gårseth-Nesbakk har vært fagansvarlig for bedriftsøkonomi på snl.no siden november 2014.

Gårseth-Nesbakk skrev sin doktorgradsavhandling om utvikling og utprøving av en ny regnskapsmodell på statlig nivå i Norge, basert på periodiseringsprinsippet. Han har vært redaktør for vitenskapelige antologier, skrevet bøker om regnskap og budsjett i staten og kommunesektoren og har publisert vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrift. Gårseth-Nesbakk har ledet ulike regnskapsorienterte forskningsprosjekter. I starten av 2019 ble Gårseth-Nesbakk konstituert prorektor utdanning ved Nord universitet