Espen Sirnes

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Espen Sirnes har skrevet 42 artikler

Nylig aktivitet

  1. valutakurv: oppdatert 12. mars 2019
  2. hypotekbank: oppdatert 12. mars 2019
  3. verdipapirfond: oppdatert 12. mars 2019
  4. rettet emisjon: oppdatert 12. mars 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Børs og finans 101

Biografi

Espen Sirnes er førsteamanuensis i finans ved Universitetet i Tromsø.

Ved siden av sin faglige produksjon er han en aktiv formidler. Han har både egen blogg og er tilstede på Twitter.