Odd Magne Harstad

tidligere fagansvarlig, NMBU

Odd Magne Harstad har skrevet 25 artikler

Nylig aktivitet

  1. Tangmel: oppdatert 17. april 2020
  2. Tangmel: oppdatert 17. april 2020
  3. Tang og tare som fôr: oppdatert 17. april 2020
  4. Drøvtygging: oppdatert 17. april 2020
All aktivitet

Biografi

Odd Magne Harstad er professor i husdyrernæring ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU). Han har arbeidet ved NMBU siden 1980, hvor han underviser i emner på bachelor og masternivå i ulike emner som fôrmidler, fôrmiddelvurdering,  mjølkeproduksjon, utnyttelse av fôrressurser og utslipp av klimagasser fra husdyrproduksjonene.   

Odd Magne har de siste 10 åra arbeidet mest med utnyttelsen av nasjonale fôrressurser til  matproduksjon og utslipp av klimagasser fra husdyrproduksjonene, med særlig vekt på mjølk- og kjøttproduksjon på storfe.  Han har lagt stor vekt på å formidle kunnskaper og forskningsresultater innen disse temaene til ulike målgrupper gjennom en rekke bidrag i massemedia og ved å bli brukt som foredragsholder og fagekspert i utredningsarbeider. 

Odd Magne Harstad har vært fagansvarlig for området Husdyrernæring på snl.no siden 2014. Han kan kontaktes på mail odd.harstad@nmbu.no.