Odd Magne Harstad

fagansvarlig, NMBU

Odd Magne Harstad har skrevet 13 artikler

Nylig aktivitet

  1. husdyrernæring: redigerte og publiserte artikkelforslaget 6. september 2016
  2. nødfôr: publisert 25. juni 2015
  3. beite-beitemark: publisert 25. juni 2015
  4. fôr: oppdatert 25. juni 2015
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Husdyrernæring 52

Biografi

Odd Magne Harstad er professor i husdyrernæring ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU). Han har arbeidet ved NMBU siden 1980, hvor han underviser i emner på bachelor og masternivå i ulike emner som fôrmidler, fôrmiddelvurdering,  mjølkeproduksjon, utnyttelse av fôrressurser og utslipp av klimagasser fra husdyrproduksjonene.   

Odd Magne har de siste 10 åra arbeidet mest med utnyttelsen av nasjonale fôrressurser til  matproduksjon og utslipp av klimagasser fra husdyrproduksjonene, med særlig vekt på mjølk- og kjøttproduksjon på storfe.  Han har lagt stor vekt på å formidle kunnskaper og forskningsresultater innen disse temaene til ulike målgrupper gjennom en rekke bidrag i massemedia og ved å bli brukt som foredragsholder og fagekspert i utredningsarbeider. 

Odd Magne Harstad har vært fagansvarlig for området Husdyrernæring på snl.no siden 2014. Han kan kontaktes på mail odd.harstad@nmbu.no.