Ingunn Ikdahl

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Ingunn Ikdahl har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. kjønnslikestilling: oppdatert 22. desember 2016
  2. Diskrimineringsloven om seksuell orientering: oppdatert 22. desember 2016
  3. direkte diskriminering: oppdatert 22. desember 2016
  4. indirekte diskriminering: oppdatert 22. desember 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Likestilling og diskriminering 58

Biografi

Ingunn Ikdahl (f. 1976) er professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Ikdahl ble ph.d. i rettsvitenskap i 2010, med en avhandling om utviklingen av det menneskerettslige vernet for kvinners rett til jord, bolig og eiendom. Doktorgradsavhandlingen beskrev hvordan et slikt vern har vokst frem internasjonalt i kjølvannet av økt oppmerksomhet om menneskerettighetenes diskrimineringsvern, og supplerte dette med en studie av hvordan diskriminering, likestilling og rettigheter har påvirket og blitt påvirket av reformer av eiendomsrett for kvinner i Tanzania.

Ikdahl er ekspert i folkerett, menneskerettigheter, diskrimineringsrett og velferdsrett. Hun forsker og underviser i disse fagene ved Universitetet i Oslo, samt ved the Southern and Eastern African Regional Centre for Women’s Law, Universitetet i Zimbabwe. Hun sitter i redaksjonen for Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift.