Ingunn Ikdahl

Professor i rettsvitenskap, tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Ingunn Ikdahl har skrevet 18 artikler

Nylig aktivitet

  1. sexisme: oppdatert 27. november 2019
  2. Reform: oppdatert 27. november 2019
  3. Kulturdepartementet: kommentert 19. september 2019
  4. diskrimineringsgrunnlag: oppdatert 1. juli 2019
All aktivitet

Biografi

Ingunn Ikdahl (f. 1976) er professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Ikdahl ble ph.d. i rettsvitenskap i 2010, med en avhandling om utviklingen av det menneskerettslige vernet for kvinners rett til jord, bolig og eiendom. Doktorgradsavhandlingen beskrev hvordan et slikt vern har vokst frem internasjonalt i kjølvannet av økt oppmerksomhet om menneskerettighetenes diskrimineringsvern, og supplerte dette med en studie av hvordan diskriminering, likestilling og rettigheter har påvirket og blitt påvirket av reformer av eiendomsrett for kvinner i Tanzania.

Ikdahl er ekspert i folkerett, menneskerettigheter, diskrimineringsrett og velferdsrett. Hun forsker og underviser i disse fagene ved Universitetet i Oslo, samt ved the Southern and Eastern African Regional Centre for Women’s Law, Universitetet i Zimbabwe. Hun sitter i redaksjonen for Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift.

I Store norske leksikon var Ikdahl fagansvarlig for kategorien Likestilling og diskriminering i nærmere seks års, november 2014 til september 2020.