Ketil Fred Hansen

fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Ketil Fred Hansen har skrevet 41 artikler

Nylig aktivitet

  1. Baguirmi: oppdatert 16. april 2018
  2. Borku: oppdatert 16. april 2018
  3. Moundou: oppdatert 16. april 2018
  4. NDjamena: redigerte og publiserte et endringsforslag 16. april 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Kameruns historie 2
  2. Kameruns samtidshistorie 10
  3. Tsjads geografi 14
  4. Tsjads historie 1
  5. Tsjads samtidshistorie 13

Biografi

Ketil Fred Hansen (f.1964) er historiker  med dr art grad om Kameruns moderne historie fra UiO (2000). Hansen er utdannet i Paris og Oslo med fagene massekommunikasjon, samfunnsøkonomi og historie. Han har arbeidet med Vest- og Sentral Afrika siden begynnelsen av 1990-tallet, både som bistandsarbeider i Kirkens Nødhjelp og som forsker på Senter for Utvikling og Miljø (SUM), Utviklingsstudiet ved HiOA og ved Universitetet i Stavanger.