Ketil Fred Hansen

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Ketil Fred Hansen har skrevet 50 artikler

Nylig aktivitet

  1. Tsjad: godkjente et endringsforslag 11. juni 2024
  2. Mahamat Déby: oppdatert 7. juni 2024
  3. Succès Masra: oppdatert 7. juni 2024
  4. medier i Tsjad: oppdatert 2. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Kameruns historie 2
  2. Kameruns samtidshistorie 11
  3. Tsjads geografi 15
  4. Tsjads historie 1
  5. Tsjads samtidshistorie 15

Biografi

Ketil Fred Hansen (f.1964) er historiker  med dr art grad om Kameruns moderne historie fra UiO (2000). Hansen er utdannet i Paris og Oslo med fagene massekommunikasjon, samfunnsøkonomi og historie. Han har arbeidet med Vest- og Sentral Afrika siden begynnelsen av 1990-tallet, både som bistandsarbeider i Kirkens Nødhjelp og som forsker på Senter for Utvikling og Miljø (SUM) og Utviklingsstudiet ved HiOA (nå: OsloMet). Hansen er i dag professor i samfunnsfag ved lærerutdanningen, Universitetet i Stavanger.