Ketil Fred Hansen

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Ketil Fred Hansen har skrevet 47 artikler

Nylig aktivitet

  1. Tsjad: godkjente et endringsforslag 28. oktober 2022
  2. Mahamat Déby: oppdatert 19. oktober 2022
  3. Tsjads politiske system: oppdatert 18. oktober 2022
  4. Paul Biya: godkjente et endringsforslag 7. juli 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Kameruns historie 2
  2. Kameruns samtidshistorie 11
  3. Tsjads geografi 15
  4. Tsjads historie 1
  5. Tsjads samtidshistorie 14

Biografi

Ketil Fred Hansen (f.1964) er historiker  med dr art grad om Kameruns moderne historie fra UiO (2000). Hansen er utdannet i Paris og Oslo med fagene massekommunikasjon, samfunnsøkonomi og historie. Han har arbeidet med Vest- og Sentral Afrika siden begynnelsen av 1990-tallet, både som bistandsarbeider i Kirkens Nødhjelp og som forsker på Senter for Utvikling og Miljø (SUM) og Utviklingsstudiet ved HiOA (nå: OsloMet). Hansen er i dag professor i samfunnsfag ved lærerutdanningen, Universitetet i Stavanger.