Tekst fra Store norske leksikon (2005-2007)

redaktør, Store norske leksikon

Tekst fra Store norske leksikon (2005-2007) har skrevet 115 artikler

Nylig aktivitet

  1. inneklima: oppdatert 22. desember 2022
  2. miltbrann: publisert 20. desember 2022
  3. kunst i Niger: oppdatert 14. desember 2022
  4. cellebiologi: oppdatert 6. desember 2022
All aktivitet

Biografi

Da papirutgaven av Store norske leksikon (2005-2007) ble publisert på nett, var ikke alle tekstene inkludert. Noen av tekstene som ble utelatt ga korte og oversiktlige presentasjoner av blant annet kjente personer.

Redaksjonen hadde et prosjekt høsten 2014 der vi publiserte en del av disse korte artiklene, som innledninger til eksisterende biografier. Alle artikkelendringer merket «Tekst fra Store norske leksikon (2005-2007)» inneholder slike tekster. Andre tekster merket med dette som forfatter er resultat av at tekst fra papirleksikonet har blitt flyttet fra én artikkel til en annen.

Disse er ikke signert i papirutgaven.