Tekst fra Store norske leksikon (2005-2007)

redaktør

Nylig aktivitet

  1. bønn - i buddhismen: publisert 14. september 2018
  2. finger-nese-prøve: oppdatert 7. september 2018
  3. Persia: oppdatert 5. september 2018
  4. mytologi: oppdatert 30. august 2018
All aktivitet

Biografi

Da papirutgaven av Store norske leksikon (2005-2007) ble publisert på nett, var ikke alle tekstene inkludert. Noen av tekstene som ble utelatt ga korte og oversiktlige presentasjoner av blant annet kjente personer.

Redaksjonen har et prosjekt høsten 2014 der vi publiserer en del av disse korte artiklene, som innledninger til eksisterende biografier. Alle artikkelendringer merket «Tekst fra Store norske leksikon (2005-2007)» inneholder slike tekster.

Disse er ikke signert i papirutgaven.