Tekst fra Store norske leksikon (2005-2007)

redaktør

Tekst fra Store norske leksikon (2005-2007) har skrevet 77 artikler

Nylig aktivitet

  1. furu: oppdatert 30. november 2020
  2. gran: oppdatert 30. november 2020
  3. vanlig gran: oppdatert 30. november 2020
  4. bondegård: oppdatert 29. november 2020
All aktivitet

Biografi

Da papirutgaven av Store norske leksikon (2005-2007) ble publisert på nett, var ikke alle tekstene inkludert. Noen av tekstene som ble utelatt ga korte og oversiktlige presentasjoner av blant annet kjente personer.

Redaksjonen hadde et prosjekt høsten 2014 der vi publiserte en del av disse korte artiklene, som innledninger til eksisterende biografier. Alle artikkelendringer merket «Tekst fra Store norske leksikon (2005-2007)» inneholder slike tekster. Andre tekster merket med dette som forfatter er resultat av at tekst fra papirleksikonet har blitt flyttet fra én artikkel til en annen.

Disse er ikke signert i papirutgaven.