Eystein Dahl

fagansvarlig, UiT Norges arktiske universitet

Eystein Dahl har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. punjabi: oppdatert 12. februar 2024
  2. kurdisk: godkjente et endringsforslag 28. februar 2023
  3. lykisk: oppdatert 18. desember 2022
  4. kurdisk: oppdatert 18. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Indoiransk 62
  2. Øvrige indo-europeiske språk 9

Biografi

Eystein Dahl har studert klassisk og indisk filologi, samt allmen og indoeuropeisk språkvitenskap ved universitetene i Oslo, Bonn, Köln, Freiburg, Stanford og Pisa. Han har magistergrad i indisk filologi med støttefagene latin og gammelgresk og doktorgrad i lingvistikk fra Universitetet i Oslo. Han er interessert i historisk språkvitenskap og arbeider særlig med eldre indoeuropeiske språk.