Eystein Dahl

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Eystein Dahl har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. lykisk: oppdatert 18. desember 2022
  2. kurdisk: oppdatert 18. desember 2022
  3. urdu: oppdatert 18. desember 2022
  4. urdu: oppdatert 18. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Indoiransk 62
  2. Øvrige indo-europeiske språk 9

Biografi

Eystein Dahl har studert klassisk og indisk filologi, samt allmen og indoeuropeisk språkvitenskap ved universitetene i Oslo, Bonn, Köln, Freiburg, Stanford og Pisa. Han har magistergrad i indisk filologi med støttefagene latin og gammelgresk og doktorgrad i lingvistikk fra Universitetet i Oslo. Han er interessert i historisk språkvitenskap og arbeider særlig med eldre indoeuropeiske språk.