Eystein Dahl

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Indoiransk 71

Biografi

Eystein Dahl er instituttleder ved  Institutt for språk og kultur, Universitetet i Tromsø.

Eystein Dahl har studert klassisk og indisk filologi ved universitetene i Oslo, Bonn, Köln, Freiburg, Stanford og Pisa. Han har magistergrad i indisk filologi med støttefagene latin og gammelgresk og doktorgrad i lingvistikk fra Universitetet i Oslo.  Han er interessert i historisk språkvitenskap og arbeider særlig med eldre indoeuropeiske språk.