Harald Benestad Anderssen

fagansvarlig, Handelshøyskolen BI

Harald Benestad Anderssen har skrevet 98 artikler

Nylig aktivitet

  1. rettsgebyr: Send til godkjenning 5. januar 2019
  2. husleie: oppdatert 5. januar 2019
  3. CIF: oppdatert 5. januar 2019
  4. CIF: redigerte og publiserte et endringsforslag 5. januar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Bolig og eiendom 113
  2. Obligasjonsrett 109

Biografi

Harald Benestad Anderssen (f. 1977) er cand. jur. fra Universitetet i Oslo (2001) og Ph.D. i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (2014). Han er i dag professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring. I tillegg arbeider han som advokat i IBF Legal. Anderssen har tidligere blant annet arbeidet som dommerfullmektig. Han har lang erfaring fra ulike nemnder og utvalg, og var for eksempel medlem i lovutvalget som i 2014 foreslo en ny eierseksjonslov. Pr. 2018 er han blant annet nestleder i Forbrukerklageutvalget.