Harald Benestad Anderssen

fagansvarlig, Handelshøyskolen BI

Harald Benestad Anderssen har skrevet 32 artikler

Nylig aktivitet

  1. offentlig anskaffelse: oppdatert 15. mars 2018
  2. Klagenemnda for offentlige anskaffelser: publisert 15. mars 2018
  3. offentlig anskaffelse: redigerte og publiserte et endringsforslag 15. mars 2018
  4. eierseksjon: oppdatert 17. desember 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Bolig og eiendom 106
  2. Obligasjonsrett 95

Biografi

Harald Benestad Anderssen (f. 1977) er cand. jur. fra Universitetet i Oslo (2001) og Ph.D. i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (2014). Han er i dag professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring. Han har tidligere blant annet arbeidet som advokat og dommerfullmektig. Pr. 2017 er han blant annet nestleder i Forbrukerklageutvalget.