Harald Benestad Anderssen

Professor i rettsvitenskap, fagansvarlig, Handelshøyskolen BI

Harald Benestad Anderssen har skrevet 161 artikler

Nylig aktivitet

  1. husleieloven: endringsforslaget ble avvist 3. juni 2021
  2. cesjonar: oppdatert 9. februar 2021
  3. obligasjon: oppdatert 9. februar 2021
  4. ihendehavergjeldsbrev: oppdatert 9. februar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Bolig og eiendom 118
  2. Obligasjonsrett 112

Biografi

Harald Benestad Anderssen (f. 1977) er cand. jur. fra Universitetet i Oslo (2001) og Ph.D. i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (2014). Han er i dag professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring. I tillegg arbeider han som advokat i IBF Legal. Anderssen har tidligere blant annet arbeidet som dommerfullmektig. Han har lang erfaring fra ulike nemnder og utvalg, og var for eksempel medlem i lovutvalget som i 2014 foreslo en ny eierseksjonslov. Han er blant annet nestleder i Forbrukerklageutvalget, og leder av Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker.