Harald Benestad Anderssen

fagansvarlig, Handelshøyskolen BI

Harald Benestad Anderssen har skrevet 57 artikler

Nylig aktivitet

  1. preskribere: kommentert 30. oktober 2018
  2. kontrakausjon: oppdatert 6. august 2018
  3. kausjon - garanti: oppdatert 6. august 2018
  4. kausjon - garanti: oppdatert 6. august 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Bolig og eiendom 110
  2. Obligasjonsrett 100

Biografi

Harald Benestad Anderssen (f. 1977) er cand. jur. fra Universitetet i Oslo (2001) og Ph.D. i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (2014). Han er i dag professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring. Han har tidligere blant annet arbeidet som advokat og dommerfullmektig. Pr. 2017 er han blant annet nestleder i Forbrukerklageutvalget.