Harald Benestad Anderssen

Professor i rettsvitenskap, fagansvarlig, Handelshøyskolen BI

Harald Benestad Anderssen har skrevet 176 artikler

Nylig aktivitet

  1. forsinkelsesrenteloven: godkjente et endringsforslag 1. september 2023
  2. kjøpsloven: oppdatert 25. april 2023
  3. pro rata: oppdatert 25. april 2023
  4. betalingstid: oppdatert 26. mars 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Bolig og eiendom 119
  2. Obligasjonsrett 138

Biografi

Harald Benestad Anderssen (f. 1977) er cand. jur. fra Universitetet i Oslo (2001) og Ph.D. i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (2014). Han er i dag professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring. I tillegg arbeider han som advokat i IBF Legal. Anderssen har tidligere blant annet arbeidet som dommerfullmektig. Han har lang erfaring fra ulike nemnder og utvalg, og var for eksempel medlem i lovutvalget som i 2014 foreslo en ny eierseksjonslov. Han er blant annet nestleder i Forbrukerklageutvalget, og leder av Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker.