Birgitta Lim Ersland

fagansvarlig

Birgitta Lim Ersland har skrevet 45 artikler

Nylig aktivitet

  1. Gjeldskrisen i Hellas: oppdatert 27. desember 2023
  2. Gjeldskrisen i Hellas: godkjente et endringsforslag 27. desember 2023
  3. Akhaia: publiserte bildeforslaget 28. november 2023
  4. Akhaia: publiserte bildeforslaget 28. november 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Hellas’ historie 38
  2. Hellas’ samtidshistorie 29

Biografi

(f. 1989) frå Bergen. Master i freds- og konfliktstudiar frå Universitetet i Oslo. Har skrive masteroppgåve om nyare gresk historie og framveksten av høgreekstremisme i Hellas.

Har budd og arbeidd i Hellas' hovudstad Aten.