Yngve Benestad Hågvar

Førsteamanuensis, fagmedarbeider, OsloMet

Yngve Benestad Hågvar har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. Verdens Gang - litteraturliste: oppdatert 15. juli 2014
All aktivitet

Biografi

Førsteamanuensis ved OsloMet. Underviser i språk- og tekstrelaterte emner på bachelor- og masterstudiene i journalistikk og medier og kommunikasjon. Forsker særlig på sjanger- og diskursutvikling innenfor nyhetsmedier, med utgangspunkt i retorikk, diskursanalyse eller sosialsemiotikk.