Birger Stuevold Lassen

inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Birger Stuevold Lassen har skrevet 22 artikler og har vært fagkonsulent for 2 artikler

Biografi

Birger Stuevold Lassen (1927–2011) var en norsk jurist og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, med opphavsrett som spesialfelt. Han var dosent i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 1971 til 1984, professor samme sted fra 1985 til 1997.