Ola Myklebost

Universitetet i Oslo

Ola Myklebost har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. persontilpasset medisin: oppdatert 21. mai 2014
All aktivitet

Biografi

Ola Myklebost (født 1955) er seniorforsker ved Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet, og professor ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo. Han ble cand.real. i cellebiologi ved UiO i 1982, og Dr philos i 1990, med avhandlingen "Molecular genetics of lipid metabolism".

Han var utvekslingsstipendiat gjennom Royal Society og arbeidet 1982-83 ved St Mary's Hospital Medical School i London, deretter ved Institutt for indremedisinsk forskning, Rikshospitalet (Oslo), i 1987 ved det Europeiske Molekylærbiologisek Laboratorium (EMBL) i Heidelberg, og fra 1988 har han vært forsker ved Radiumhospitalet.

Han studerer i hovedsak kreft i støtte- og bindevev, sarkomer, men også de tilsvarende normale celler fra mesenkymale vev. I den sammenheng er han involvert i Norsk Stamcellesenter, og er nestleder i Senter for forskningsdrevet innovasjon for kreftstamceller (CAST). Han var med på å danne Norsk Mikromatrisekonsortium (NMC) i 2000, en nasjonal teknologiplattform for genomforskning. Denne ble opprinnelig finansiert av Kreftforeningens TV-innsamling, og deretter gjennom 10 å av Forskningsrådets FUGE-program. Denne plattformen er senere videreutviklet til å omfatte "neste-generasjons-sekvensering", også kalt massiv parallell sekvensering eller genomsekvensering, og er nå Helse Sørøsts genomfasilitet med fokus på kreft. Myklebost leder nå et stort nasjonalt forskningsprosjekt på persontilpasset kreftmedisin.

Myklebosts hjemmeside