Christoffer Peder-Ellefsen

fagansvarlig

Christoffer Peder-Ellefsen har skrevet 16 artikler

Nylig aktivitet

  1. divan - diktsamling: oppdatert 17. februar 2021
  2. Simin Daneshvar: oppdatert 17. februar 2021
  3. Amir Hassan Cheheltan: oppdatert 17. februar 2021
  4. Samad Behrangi: oppdatert 17. februar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Irans litteratur 33

Biografi

Mastergrad fra School of Oriental and African Studies (SOAS) med fagene arabisk, islamsk lov og Sentral-Asia-kunnskap (2000).

Mastergrad fra UiO i persisk (2007): Kurs i moderne og klassisk persisk litteratur. Seminaroppgave om språkpolitikk i Iran og Afghanistan. Masteroppgave om leksikalsk variasjon i moderne persisk; en sammenligning av vokabular i moderne standard iransk og afghansk persisk.

Annen fagbakgrunn: Sosialantropologi. Religionshistorie. Arabisk. Urdu. Pashto. Praktisk-pedagogisk utdanning.

Universitetslektor i persisk, våren 2008. Også vært timelærer samme sted.

Privatlærer i persisk over flere år.

Har oversatt en novelle, dikt og essays fra persisk til norsk.

Opphold Iran (1 år) og Tadsjikistan (3 måneder).