Marte Holten Jørgensen

Førsteamanuensis, fagansvarlig, OsloMet

Marte Holten Jørgensen har skrevet 155 artikler

Nylig aktivitet

 1. pollenblad: oppdatert 14. april 2024
 2. pollenblad: oppdatert 14. april 2024
 3. blomsterblad: oppdatert 14. april 2024
 4. fruktknute: oppdatert 14. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 64 kategorier:

 1. Bergblomslekta 2
 2. Blomst 78
 3. Brønnkarseslekta 5
 4. Capparaceae 3
 5. Caricaceae 1
 6. Dagfiolslekta 4
 7. Engelskkarseslekta 1
 8. Engkarseslekta 9
 9. Eutrema 1
 10. Finkefrøslekta 2
 11. Fruktblad og frøemne 15
 12. Frukt - planteanatomi 48
 13. Frø og formeringsorganer 31
 14. Frø og frøutvikling 9
 15. Fuglenebbslekta 2
 16. Gjetertaskeslekta 2
 17. Grådodreslekta 2
 18. Gullslekta 4
 19. Hundesennepslekta 2
 20. Hvitdodreslekta 1
 21. Kalkkarseslekta 2
 22. Korsblomstfamilien 9
 23. Kålslekta 27
 24. Kålurtslekta 1
 25. Løkurtslekta 2
 26. Maigullslekta 4
 27. Matkarseslekta 7
 28. Mursennepslekta 1
 29. Månefiolslekta 2
 30. Narresennepslekta 1
 31. Oljedodreslekta 2
 32. Pepperrotslekta 2
 33. Planteorgan Marte 3
 34. Pollenblad 15
 35. Pringlea 1
 36. Reddikslekta 3
 37. Resedafamilien 1
 38. Resedaslekta 4
 39. Rosekarseslekta 3
 40. Rublomslekta 22
 41. Russekålslekta 2
 42. Salatsennepslekta 3
 43. Sandkarseslekta 1
 44. Sennepslekta 3
 45. Sildrefamilien 4
 46. Sildreslekta 19
 47. Silkedodreslekta 1
 48. Skjørbuksurtslekta 7
 49. Skrinneblomslekta 4
 50. Skumblomslekta 1
 51. Sløyfeslekta 2
 52. Stjernesildreslekta 6
 53. Strandkålslekta 2
 54. Strandreddikslekta 4
 55. Svinesennepslekta 2
 56. Sylbladslekta 1
 57. Tolmiea 2
 58. Tårnurtslekta 1
 59. Vaidslekta 2
 60. Veisennepslekta 3
 61. Vindbukkslekta 3
 62. Vinterkarseslekta 4
 63. Vårpengeurtslekta 1
 64. Vårskrinneblomslekta 5

Biografi

Marte har hovedfag og doktorgrad i botanikk, i emnet polyploid evolusjon. Hun har primært jobba med artsgrupper i sildrefamilien og korsblomstfamilien, men har også vært innom andre organismer og andre fagfelt. Etter PhD'en hadde hun en periode som konservator ved Naturhistorisk museum i Oslo, et par år som forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås, og nesten ti år som lærer ved Oslo voksenopplæring Sinsen. I 2020 ga hun sammen med ektemannen Øyvind Hammer, ut boka Flora Norvegica Radiographica - Norske planter i røntgen på Spartacus forlag. Marte er nå førsteamanuensis i naturfag ved barnehagelærerutdanninga til OsloMet.