Timini

tidligere fagmedarbeider, NTNU

Nylig aktivitet

Biografi

Timini er en studentforening ved NTNU. Timini bidrar med stoff om nanovitenskap og nanoteknologi i samarbeid med fagansvarlig Kay Gastinger og andre fagfolk ved NTNUs strategiske satsing Nano@NTNU. 

----

Mer om Timini 

Som de fleste andre linjer på NTNU har også vi på nanoteknologistudiet vår egen linjeforening, Timini. Timini ble stiftet klokka ti minus ni, den tiende i niende 2006 [10.09.2006 21:51], av de 32 første studentene på sivilingeniørstudiet i nanoteknologi ved NTNU.

Navnet «Timini» kommer fra "ti i minus niende", som spiller på den størrelsesordenen nano representerer. En nanometer er jo 10-9 m, eller en milliondels millimeter. Et gjennomsnittlig hårstrå har alene en diameter på hele 60 000 nanometer. Timini drives med det mål at linjeforeningen skal fremme medlemmenes interesser, og være med på å skape en best mulig faglig og sosial arena for studentene på sivilingeniørstudiet i nanoteknologi.

I 2010 ble maksimalt antall aktive medlemmer første gang nådd, da nanoteknologistudiet for første gang utgjorde fem fulle kull. I dag er vi ca. 150 studenter på studiet, hvorav en stor del er aktive i linjeforeningen.