Terje Stordalen

Professor i teologi, tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Terje Stordalen har skrevet 12 artikler

Nylig aktivitet

  1. Tolvprofetboken: godkjente et endringsforslag 13. mai 2018
  2. Septuaginta: kommentert 23. april 2018
  3. De ti bud: oppdatert 26. januar 2018
  4. De ti bud: oppdatert 26. januar 2018
All aktivitet

Biografi

Terje Stordalen (f. 1958) er professor i teologi, Det gamle testamente, ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (siden 2006), og Obel Visiting Professor in Social Science ved Aalborg Universitet, Danmark. Han har tidligere vært professor ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo, der han også tok sin embetseksamen (1985) og sin doktorgrad (1998). Han var Visiting Professor ved Lutheran Theological Seminary, Hongkong i 1999–2000, og han har vært gjesteprofessor og gjesteforsker ved en rekke europeiske og kinesiske universiteter, blant annet Peking University, Kina og Georg-August-Universität i Göttingen, Tyskland. I det akademiske året 2014–2015 var han gruppeleder for forskergruppen Local Dynamics of Globalization ved Senter for Grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-akakdemi.

Terje har en bred eksegetisk utdannelse og praksis, og var blant annet med og oversatte den norske bibelen som kom i 2011. For tiden arbeider han særlig med antikk fororientalsk og gammelhebraisk religion og også visdomslitteratur – med den bibelske Jobs bok som hovedfokus. I tillegg arbeider Terje med å etablere en sosialvitenskapelig bevisst lesning av bibelske (og andre historiske) skriftlige kilder. I denne sammenheng har hat særlig beskjeftiget seg med med spørsmål om kanondannelser, altså samlinger av autoritative skrifter. Disse undersøker han dels i et kulturhistorisk og sammenliknende perspektiv, og dels som uttrykk for det man ofte kaller kulturelt (eller: distribuert) minne. Terje er også engasjert spørsmålet om såkalt anikonisk religion, altså religion som har en viss motstand mot å bruke billedlige fremstillinger av guddommen. Terje har ogsgå arbeidet med å lese bibeltekster som kilder til å forstå hvordan området som kalles Levant (Syria, Libanon, Kyrpos, det sørlige Tyrkia, Jordan, Israel og de palestinske selvstyreområdene) har utviklet seg opp gjennom historien. I det akademiske året 2014–15 ledet Terje en forskergruppe ved Senter for Grunnforskning ved Det Norske Videnskapsakademi som omhandlet blant annet disse spørsmålene. Navnet på gruppen var "Local Dynamics of Globalization in the Pre-Modern Levant”.

Terje har blant annet publisert Echoes of Eden: Genesis 2-3 and Symbolism of the Eden Garden in Biblical Hebrew Literature (2002); Støv og livspust: Mennesket i Det gamle testamente (1994); Den store fortellingen: Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (1999, sammen med Reidar Hvalvik). Han er medforfatter i bl.a. Magnar Kartveit oa. Det gamle testamentet: Analyse av tekstar i utval (1997 / 2003) og i Jan-Olav Henriksen oa. Makt, Eiendom, Rettferdighet: Bibelske moraltradisjoner i møte med vår tid (2000), og han er redaktør av f.eks. The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation (2014, sammen med Saphinaz-Amal Naguib) og Professor Arvid Tångberg in memoriam (2001, sammen med Oskar Skarsaune).

En mer utførlig presentasjon og bibliografi finnes på Terjes personlige hjemmeside.