Gry Tengmark Østenstad

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Sørøst-Norge

Gry Tengmark Østenstad har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. valutakurs: godkjente et endringsforslag 2. desember 2015
  2. prisindeks: godkjente et endringsforslag 22. mai 2015
  3. inntekt: kommentert 23. mars 2015
  4. inntekt: oppdatert 23. mars 2015
All aktivitet

Biografi

Gry Tengmark Østenstad (f. 1985) er stipendiat ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.  Hun har mastergrad i samfunnsøkonomi og bachelorgrad i utviklingsstudier, begge fra Universitetet i Oslo.  Hennes primære forskningsområder er politisk økonomi, internasjonal økonomi og ressursøkonomi.