Markus Hoel Lie

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Markus Hoel Lie har skrevet 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. Viljes - og tillitsteorien: oppdatert 30. januar 2018
  2. Viljes - og tillitsteorien: publisert 30. januar 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Avtalerett 64

Biografi

Markus Hoel Lie er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet og nestleder i Forbrukerklageutvalget. Han tok doktorgraden i 2011 med avhandlingen "Kommunalrettslig representasjon" (Universitetsforlaget 2011). Avhandlingen behandler blant annet fullmaktsreglene i avtaleloven i en kommunalrettslig kontekst. Han har publisert arbeider innenfor fagområdene avtalerett, selskapsrett, forvaltningsrett og erstatningsrett.