Markus Hoel Lie

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Markus Hoel Lie har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. avtale: oppdatert 24. mai 2017
  2. forbrukerkjøp: oppdatert 24. mai 2017
  3. fullmektig: oppdatert 24. mai 2017
  4. fullmakt: oppdatert 10. april 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Avtalerett 61

Biografi

Markus Hoel Lie er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet og nestleder i Forbrukerklageutvalget. Han tok doktorgraden i 2011 med avhandlingen "Kommunalrettslig representasjon" (Universitetsforlaget 2011). Avhandlingen behandler blant annet fullmaktsreglene i avtaleloven i en kommunalrettslig kontekst. Han har publisert arbeider innenfor fagområdene avtalerett, selskapsrett, forvaltningsrett og erstatningsrett.