Markus Hoel Lie

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Markus Hoel Lie har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. disposisjon - jus: oppdatert 12. februar 2018
  2. disposisjon - jus: oppdatert 12. februar 2018
  3. viljeserklæring: oppdatert 12. februar 2018
  4. viljens betydning i avtaleretten: oppdatert 5. februar 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Avtalerett 67

Biografi

Markus Hoel Lie er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet og nestleder i Forbrukerklageutvalget. Han tok doktorgraden i 2011 med avhandlingen "Kommunalrettslig representasjon" (Universitetsforlaget 2011). Avhandlingen behandler blant annet fullmaktsreglene i avtaleloven i en kommunalrettslig kontekst. Han har publisert arbeider innenfor fagområdene avtalerett, selskapsrett, forvaltningsrett og erstatningsrett.