Julia Edin

tidligere fagmedarbeider

Julia Edin har skrevet 17 artikler

Nylig aktivitet

  1. Northern Lighting: redigerte og publiserte et endringsforslag 22. desember 2015
  2. Northern Lighting: godkjente et endringsforslag 18. desember 2015
  3. Northern Lighting: oppdatert 14. desember 2015
  4. Northern Lighting: publisert 14. desember 2015
All aktivitet

Biografi

Julia Edin har vært fagansvarlig for industridesign på snl.no siden 2014. Julia har diplom i visuell kommunikasjon (Den skandinaviske designhøgskole 2003), bachelor i industridesign (Nuova Accademia Di Belle Arti, Milano, Italia 2008) og videreutdannelse i kulturjournalistikk (NKS/ Høgskolen i Oslo og Akershus 2011).

Hun har bred erfaring som designer fra både byrå og som selvstendig næringsdrivende. Julia kombinerer gjerne ulike designdisipliner i sitt arbeid, og ser på all design som kommunikasjon. Hun har tidligere vært redaktør for flere magasiner og jobbet som prosjektmedarbeider for Norsk Designråd.

Høsten 2015 ga Julia Edin ut boken LavFODMAP - Magevennlig mat. Dette er en kokebok der hun forteller om sine personlige erfaringer med sykdommene Morbus Crohns og irritabel tarm, og om hvordan et LavFODMAP kosthold har hjulpet henne. Boken er skrevet i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus og ble gitt ut på Cappelen Damm forlag.

Julia Edin arbeider nå som selvstendig næringsdrivende.