Mette Kristine Hansen

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Mette Kristine Hansen har skrevet 12 artikler

Nylig aktivitet

  1. kartesiansk: oppdatert 20. september 2018
  2. handlingsteori: oppdatert 5. juni 2018
  3. handlingsteori: publisert 5. juni 2018
  4. kvalia: oppdatert 4. mai 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Sinnsfilosofi 38

Biografi

Jeg er ansatt som Førsteamanuensis ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier i ved universitet i Bergen. I høsten 2013 fikk jeg godkjennet min doktoravhandling som har tittelen "Intentionalism and the Reach of Phenomenal Character". Avhandlingen omhandler forholdet mellom intensjonalitet og fenomenalbevissthet, samt rekkevidden av fenomenalbevissthet, dvs. spørsmål om hvilke mentale tilstander som er fenomenalbevisste. Jeg forsvarer et ganke restriktivt syn, der jeg argumenterer for at kun sensoriske tilstander er fenomenalbevisste. Problemstillingen er viktig i forhold til spørsmål om naturalisering av sinnet, og den har også relasjoner til debatter innen for kognitiv vitenskap.

Mine filosofiske interesser: Sinnsfilosofi, (der jeg har en særlig interesse for persepsjonsfilosofi), Epistemologi, (særlig med hensyn til persepsjon), Psykologiens filosofi (Kognitiv vitenskapsfilosofi), Metaetikk.