Inger Marie Lid

fagansvarlig, VID vitenskapelige høgskole

Inger Marie Lid har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. utviklingshemning: oppdatert 14. januar 2019
  2. brukerstyrt personlig assistanse: oppdatert 3. januar 2019
  3. nedsatt funksjonsevne: oppdatert 28. november 2018
  4. palliativ behandling: Send til godkjenning 9. mars 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Funksjonshemning 10
  2. Universell utforming og tilrettelegging 7

Biografi

Inger Marie Lid, teolog ph.d., professor ved VID Vitenskapelige høyskole, fakultet for helsefag.  Hun har publisert en rekke artikler, er forfatter av boken Universell utforming. Verdigrunnlag, kunnskap og praksis, utgitt på Cappelen Damm Akademisk, og har redigert flere antologier.