Inger Marie Lid

Professor, fagansvarlig, VID vitenskapelige høgskole

Inger Marie Lid har skrevet 26 artikler

Nylig aktivitet

  1. handikap: oppdatert 30. desember 2022
  2. handikap: oppdatert 30. desember 2022
  3. Statens sentralteam for døvblinde: oppdatert 29. desember 2022
  4. Statens sentralteam for døvblinde: oppdatert 29. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Biografier 21
  2. Funksjonshemning 14
  3. Organisasjoner og institusjoner 17
  4. Universell utforming og tilrettelegging 8

Biografi

Inger Marie Lid, teolog ph.d., professor i folkehelse og rehabilitering ved VID Vitenskapelige høyskole, fakultet for helsefag, leder for fremragende forskningsmiljøet The Citizen's project (CitPro).  Hun har publisert en rekke artikler og har redigert flere antologier. Hennes siste bok, Universell utforming og samfunnsdeltakelse, er utgitt av Cappelen Damm Akademisk. Lid er ansvarlig redaktør for det vitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Journal of Disability Research, som utgis av Stockholm University Press. I 2020 mottok Lid VIDs forskningspris for fremragende forskning.