Inger Marie Lid

fagansvarlig, VID vitenskapelige høgskole

Inger Marie Lid har skrevet 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. palliativ behandling: endringsforslag 9. mars 2018
  2. funksjonshemning: kommentert 31. mai 2016
  3. funksjonshemning: oppdatert 27. mai 2016
  4. funksjonshemming: oppdatert 27. mai 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Funksjonshemning 10
  2. Universell utforming og tilrettelegging 7

Biografi

Inger Marie Lid, teolog ph.d., professor ved VID Vitenskapelige høyskole, fakultet for helsefag.  Hun er forfatter av boken Universell utforming. Verdigrunnlag, kunnskap og praksis, utgitt på Cappelen Damm Akademisk forlag i 2013.