Klaus Johan Myrvoll

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Klaus Johan Myrvoll har skrevet 12 artikler

Nylig aktivitet

  1. Frøya: godkjente et endringsforslag 2. januar 2017
  2. norrøn mytologi: redigerte og publiserte et endringsforslag 3. juni 2016
  3. Odin: godkjente et endringsforslag 3. juni 2016
  4. Kjartan Ottosson: oppdatert 31. desember 2015
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Norske språkforskere 101
  2. Utenlandske språkforskere 150

Biografi

Klaus Johan Myrvoll (f. 1981) er ph.d. og stipendiat i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo. Han har en doktorgrad om kronologiske mønster i språk og metrum i skaldediktningen med henblikk på spørsmålet om autentisitet i overleveringen. Foruten norrøn filologi har han studert bl.a. sammenlignende germansk språkvitenskap, gresk og sanskrit. Myrvoll har publisert en rekke vitenskapelige artikler innenfor norsk og nordisk språk- og litteraturhistorie.