Klaus Johan Myrvoll

Professor i nordisk språkvitenskap, fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Klaus Johan Myrvoll har skrevet 14 artikler

Nylig aktivitet

  1. August Engelbrekt Ahlqvist: oppdaterte bilde 2. september 2023
  2. Otto Donner: publiserte bildeforslaget 2. september 2023
  3. Sture Allén: godkjente et endringsforslag 21. juni 2022
  4. Hreinn Benediktsson: oppdatert 21. mars 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Utenlandske språkforskere 150

Biografi

Klaus Johan Myrvoll (f. 1981) er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han har en doktorgrad om kronologiske mønster i språk og metrum i den norrøne skaldediktningen med henblikk på spørsmålet om diktenes autentisitet. Foruten norrøn filologi og nordisk språk og litteratur har han studert bl.a. sammenlignende germansk språkvitenskap, gresk og sanskrit. Myrvoll har publisert en rekke vitenskapelige artikler innenfor norsk og nordisk språk- og litteraturhistorie.