Klaus Johan Myrvoll

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Klaus Johan Myrvoll har skrevet 14 artikler

Nylig aktivitet

  1. Sophus Bugge: endringsforslaget ble avvist 31. desember 2017
  2. Sophus Bugge: oppdatert 31. desember 2017
  3. Sophus Bugge: oppdatert 31. desember 2017
  4. Frøya: godkjente et endringsforslag 2. januar 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Norske språkforskere 94
  2. Utenlandske språkforskere 149

Biografi

Klaus Johan Myrvoll (f. 1981) er ph.d. og stipendiat i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo. Han har en doktorgrad om kronologiske mønster i språk og metrum i skaldediktningen med henblikk på spørsmålet om autentisitet i overleveringen. Foruten norrøn filologi har han studert bl.a. sammenlignende germansk språkvitenskap, gresk og sanskrit. Myrvoll har publisert en rekke vitenskapelige artikler innenfor norsk og nordisk språk- og litteraturhistorie.