Liv Bente Romundstad

Forsker, fagansvarlig, NTNU

Liv Bente Romundstad har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. IVF - in vitro-fertilisering: oppdatert 11. april 2024
  2. dobbeltdonasjon: publisert 4. mars 2021
  3. embryodonasjon: oppdatert 4. mars 2021
  4. AMH: publisert 4. mars 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Assistert befruktning 26

Biografi

Liv Bente Romundstad er gynekolog ved Spiren Fertilitetsklinikk og forsker ved Senter for fruktbarhet og kvinnehelse, Folkehelseinstituttet. Hun arbeider med problemstillinger knyttet til fertilitet og med kvinner og par som ønsker å oppnå graviditet. Hennes spesialfelt er assistert befruktning med særlig fokus på mannlig infertilitet og eggdonasjon. Hennes forskningskompetanse er innen  reproduksjonsepidemiologi og studier av svangerskap og barn som fødes etter assistert befruktning.