Arnfinn Engen

inaktiv bruker

Arnfinn Engen har skrevet 34 artikler

Biografi

Født på Dombås 1944, død på Lillehammer 2014. Artium Gudbrandsdal Gymnas 1965. Studerte ved Univ. i Oslo 1966-73. Cand. philol. 1973 med faga sosiologi gr.f., nordisk m.f., historie h.f. Amanuensis i historie Nordland Distriktshøgskole, Bodø. (1974-77). Forskningsstipend NAVF på Maihaugen for å forske på husmannsvesenet i Gudbrandsdalen (1977-80). Amanuensis i historie ved Oppland Distriktshøgskole, Lillehammer (1980). Leiar av Opplandsarkivet, Lillehammer (1981). Fylkeskonservator i Oppland (1981-92). Konst. fylkeskultursjef i Oppland (1993-94). Fylkeskonservator i Oppland (1994-97). Rådgjevar i kulturminnevern i NORAD (1997-2000). Konservator i deltidsstilling Oppland fylkeskommune (2000-2009). Sjølvstendig næringsdrivande som konsulent innanfor kulturminnevern/kulturvern, og som faglitterær forfattar (2000-d.d.).

Varamedlem til Norsk Kulturråd (1985-92). Fast medlem av Norsk Kulturråd 1993 - 2004 (Oppnemnt av Stortinget.). Fast medlem i Norsk Kulturråds Faglege utval for kulturminnevern 1985 - 2009. (Nestleiar 1993 - 96, leiar av utvalet frå 1997-2004.). Leiar for Norsk Kulturråds fagutval for barne- og ungdomskultur 1996. Medlem i styret for Norsk Fjellmuseum 1992-94. - Medlem i styret for Lillehammer Kunstmuseum 1993 - 94. Medlem i styret for Norsk Utvandrermuseum, Hamar 1993 - 96. Medlem i styret for Maihaugen 2008-2012.

Faglitterær produksjon: Bøker om utvandring til Amerika, om husmannsvesenet, om skillingsviser i arbeidarkampen. Bøker om kulturhistorie og folkekunst. Biografi om Anders Sandvig. Bygdebøker for Gausdal, Dovre og Heidal. Redaktør for Årbok for Gudbrandsdalen 1979-81 og 1999-2006. Redaktør for Årbok for Norsk Folkemuseum 1999 og for Årbok for Maihaugen 2004. Ei rekkje artiklar om kulturhistorie, utvandring, husmannsvesenet, folkekunst, lokalhistorie m.m.