Katarina I. de Brisis

tidligere fagansvarlig

Katarina I. de Brisis har skrevet 23 artikler

Nylig aktivitet

  1. Kurt Moll: godkjente et endringsforslag 11. mars 2017
  2. Nicolai Gedda: godkjente et endringsforslag 21. februar 2017
  3. Nicolai Gedda: oppdatert 11. februar 2017
  4. Nicolai Gedda: oppdatert 11. februar 2017
All aktivitet

Biografi

Katarina Ingemarsdotter de Brisis (født 1962) er utdannet klassisk sanger, cand. mag., og sangpedagog fra Norges Musikkhøgskole. Hun har en mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo (Sang og estetikk i tidlig veneziansk opera) og ledelseutdanning, Kunstens Kvinner, i regi av Kulturdepartementet og Arbeidsforskningsinstituttet.

Brisis har undervist i sang ved Toneheim Folkehøgskole, Universitetet i Oslo, Norges Musikkhøgskole og Statens Teaterhøgskole. Hun har vært prosjektleder ved Kunsthøgskolen i Oslo og er i dag rektor for Modum kulturskole.

Brisis har hatt mange lederverv innenfor opera og musikkpedagogikk, blant annet som styreleder for evta.no Norsk stemmepedagogisk forum og Norsk Musikkpedagogisk Union,  nestleder i Norsk Operasangerforbund, redaktør for «Stemmer som stemmer» og redaksjonsmedlem for «Musikkpedagogen». Hun skriver musikkvitenskaplige artikler for tidskrifter som Musikk Kultur og scenekunst.no.