Hilde Bojer

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Hilde Bojer har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. inntekt: kommentert 22. mars 2015
  2. Ulikhetsmål: oppdatert 17. februar 2014
  3. Ulikhetsmål: publisert 17. februar 2014
  4. inntekt: oppdatert 14. februar 2014
All aktivitet

Biografi

Hilde Bojer, født 1939, cand oecon 1965 er tidligere, nå pensjonert,  førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Universitet i Oslo. Hun har forsket blant annet på kvinners økonomi, personlig inntektsfordeling og teorier om rettferdig fordeling. I den forbindelse har hun utgitt boka Distributional Justice: Theory and measurement, Routledge 2003.  Bojer har deltatt i utredningene til de offentlige komiteene Barnefamilieutvalget og Fordelingsutvalget.   Hun har vært aktiv i Sosialistisk Folkeparti, seinere Sosialistisk Venstreparti, blant annet som nestleder i SV fra 1979 til 1983.