Birger M. Vikøren

forfatter / inaktiv bruker

Birger M. Vikøren har skrevet 86 artikler og har vært fagkonsulent for 39 artikler

Biografi