Birger M. Vikøren

inaktiv bruker

Birger M. Vikøren har skrevet 81 artikler og har vært fagkonsulent for 11 artikler

Biografi