Bjørn Myrvang

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Bjørn Myrvang har skrevet 257 artikler

Nylig aktivitet

 1. bendelorm: oppdatert 21. desember 2017
 2. bendelormer: endringsforslag 21. desember 2017
 3. schistosomiasis: oppdatert 21. desember 2017
 4. ikter: endringsforslag 21. desember 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 11 kategorier:

 1. Bakteriesykdommer 109
 2. Begreper i infeksjonsmedisinen 77
 3. Infeksjonsmedisin 8
 4. Infeksjonssykdommer med flere mulige årsaker 36
 5. Metoder innen infeksjonsmedisin 12
 6. Organisasjoner innen infeksjonsmedisin 8
 7. Ormesykdommer 47
 8. Prionsykdommer 4
 9. Protozosykdommer 27
 10. Vektorer 7
 11. Virussykdommer 64

Biografi

Bjørn Myrvang er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, med spesialinteresse for tropesykdommer. Han var overlege og professor ved Ullevål universitetssykehus, senere Oslo universitetssykehus, Ullevål i perioden 1987-2010. Han har bak seg omfattende forsknings- og publikasjonsvirksomhet og har vært aktiv i undervisningssammenheng både i Norge og i utlandet. Siden 2004 har han ledet "Kompetansesenter for import- og tropesykdommer" ved OUS, Ullevål sykehus.