Camilla Guldahl Cooper

fagansvarlig, Forsvarets høgskoler

Camilla Guldahl Cooper har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. krigsskueplass: endringsforslag 18. oktober 2018
  2. krigsskueplass: endringsforslag 18. oktober 2018
  3. NATO: oppdatert 16. oktober 2018
  4. NATO: oppdatert 16. oktober 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. NATO 26

Biografi

Camilla Guldahl Cooper (f. 1983) er ansatt som høgskolelektor ved Forsvarets stabsskole som er en del av Forsvarets høgskole. Hun skriver PhD om engasjementsregler, krigens folkerett og selvforsvar. Hennes forskningsinteresser omfatter krigens folkerett, operasjonell rett, jus ad bellum, militær straffe- og disiplinærrett og generell folkerett. Hun har blant annet vært medforfatter av norsk "Manual i krigens folkerett" (Forsvaret, 2013) og medredaktør/medforfatter av "Searching for a 'principle of humanity' in international humanitarian law" (Cambridge University Press, 2012). Cooper har vært fagmedarbeider i krigens folkerett på snl.no siden 2014. Hun kan kontaktes på cgcooper@fhs.mil.no.