Camilla Guldahl Cooper

Førsteamanuensis i juss, fagansvarlig, Forsvarets høgskole

Camilla Guldahl Cooper har skrevet 47 artikler

Nylig aktivitet

  1. NATO: godkjente et endringsforslag 8. mars 2024
  2. Partnerskap for fred: godkjente et endringsforslag 8. mars 2024
  3. proporsjonalitetsprinsippet: oppdatert 24. oktober 2023
  4. proporsjonalitetsprinsippet: oppdatert 24. oktober 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Krigens folkerett 81
  2. NATO 19

Biografi

Camilla Guldahl Cooper (f. 1983) er ansatt som førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole, avdeling Stabsskolen. Hun har skrevet doktorgrad om NATO engasjementsregler, krigens folkerett og selvforsvar. Hennes forskningsinteresser omfatter krigens folkerett, operasjonell rett, jus ad bellum, militær straffe- og disiplinærrett og generell folkerett. Hun har blant annet vært medforfatter av norsk "Manual i krigens folkerett" (Forsvaret, 2013) og medredaktør/medforfatter av "Autonomi i militære operasjoner" (Cappelen Akademisk, 2023) "Searching for a 'principle of humanity' in international humanitarian law" (Cambridge University Press, 2012). Cooper har vært fagmedarbeider i krigens folkerett på snl.no siden 2014 og har hatt fagansvar NATO siden 2018. Hun kan kontaktes på ccooper@mil.no.