Camilla Guldahl Cooper

førsteamanuensis i juss, fagansvarlig, Forsvarets høgskole

Camilla Guldahl Cooper har skrevet 37 artikler

Nylig aktivitet

  1. Genèvekonvensjonene: kommentert 23. februar 2021
  2. kapitulasjon - traktat: oppdatert 4. januar 2021
  3. SACT: oppdatert 16. desember 2020
  4. internering: oppdatert 16. desember 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Krigens folkerett 76
  2. NATO 16

Biografi

Camilla Guldahl Cooper (f. 1983) er ansatt som høgskolelektor ved Institutt for Militær Ledelse og Operasjoner (tidl.: Forsvarets stabsskole) som er en del av Forsvarets høgskole. Hun har skrevet doktorgrad om NATO engasjementsregler, krigens folkerett og selvforsvar. Hennes forskningsinteresser omfatter krigens folkerett, operasjonell rett, jus ad bellum, militær straffe- og disiplinærrett og generell folkerett. Hun har blant annet vært medforfatter av norsk "Manual i krigens folkerett" (Forsvaret, 2013) og medredaktør/medforfatter av "Searching for a 'principle of humanity' in international humanitarian law" (Cambridge University Press, 2012). Cooper har vært fagmedarbeider i krigens folkerett på snl.no siden 2014 og har hatt fagansvar NATO siden 2018. Hun kan kontaktes på cgcooper@fhs.mil.no.