Camilla Guldahl Cooper

førsteamanuensis i juss, fagansvarlig, Forsvarets høgskole

Camilla Guldahl Cooper har skrevet 43 artikler

Nylig aktivitet

  1. Partnerskap for fred: kommentert 14. april 2023
  2. Partnerskap for fred: oppdatert 14. april 2023
  3. Partnerskap for fred: oppdatert 14. april 2023
  4. Partnerskap for fred: oppdatert 14. april 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Krigens folkerett 78
  2. NATO 19

Biografi

Camilla Guldahl Cooper (f. 1983) er ansatt som høgskolelektor ved Institutt for Militær Ledelse og Operasjoner (tidl.: Forsvarets stabsskole) som er en del av Forsvarets høgskole. Hun har skrevet doktorgrad om NATO engasjementsregler, krigens folkerett og selvforsvar. Hennes forskningsinteresser omfatter krigens folkerett, operasjonell rett, jus ad bellum, militær straffe- og disiplinærrett og generell folkerett. Hun har blant annet vært medforfatter av norsk "Manual i krigens folkerett" (Forsvaret, 2013) og medredaktør/medforfatter av "Searching for a 'principle of humanity' in international humanitarian law" (Cambridge University Press, 2012). Cooper har vært fagmedarbeider i krigens folkerett på snl.no siden 2014 og har hatt fagansvar NATO siden 2018. Hun kan kontaktes på cgcooper@fhs.mil.no.