Camilla Guldahl Cooper

fagansvarlig, Forsvarets høgskoler

Camilla Guldahl Cooper har skrevet 12 artikler

Nylig aktivitet

  1. SHAPE: oppdatert 9. november 2018
  2. NATO Defense College: oppdatert 23. oktober 2018
  3. Partnerskap for fred: oppdatert 23. oktober 2018
  4. Partnerskap for fred: oppdatert 23. oktober 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Krigens folkerett 76
  2. NATO 27

Biografi

Camilla Guldahl Cooper (f. 1983) er ansatt som høgskolelektor ved Institutt for Militær Ledelse og Operasjoner (tidl.: Forsvarets stabsskole) som er en del av Forsvarets høgskole. Hun skriver PhD om engasjementsregler, krigens folkerett og selvforsvar. Hennes forskningsinteresser omfatter krigens folkerett, operasjonell rett, jus ad bellum, militær straffe- og disiplinærrett og generell folkerett. Hun har blant annet vært medforfatter av norsk "Manual i krigens folkerett" (Forsvaret, 2013) og medredaktør/medforfatter av "Searching for a 'principle of humanity' in international humanitarian law" (Cambridge University Press, 2012). Cooper har vært fagmedarbeider i krigens folkerett på snl.no siden 2014 og har hatt fagansvar NATO siden 2018. Hun kan kontaktes på cgcooper@fhs.mil.no.