Tamar T. Kalandadze

fagmedarbeider, Høgskolen i Østfold

Tamar T. Kalandadze har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. abaza: godkjente et endringsforslag 20. mars 2017
  2. abkhasisk: oppdatert 13. desember 2015
  3. abkhasisk: oppdatert 13. desember 2015
  4. abkhasisk: redigerte og publiserte et endringsforslag 13. desember 2015
All aktivitet

Biografi

Tamar Tabakhmelashvili Kalandadze er født og oppvokst i Georgia. Har studert georgisk språk og litteratur, norsk språk og litteratur, lingvistikk, oversettelse, tolking og spesialpedagogikk. Er for tiden ansatt som doktorgradsstipendiat på Institutt for spesialpedagogikk (UIO). Jeg har spesiell interesse for språkutvikling og språkvansker, psykolingvistikk, nevrovitenskap og tospråklighet. Medlem i forskergruppen Child Language and Learning (CLL) and Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology (LingPhil).