Ingrid Kristine Hasund

Førsteamanuensis i engelsk, fagansvarlig, Universitetet i Agder

Ingrid Kristine Hasund har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. slang: oppdatert 2. juni 2017
  2. Slang: godkjente et endringsforslag 2. juni 2017
  3. Banning: publisert 23. mai 2017
  4. Slang: publisert 23. mai 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Slang og banning 2

Biografi

Ingrid Kristine Hasund (f. 1969) er førsteamanuensis i engelsk språk ved Institutt for fremmedspråk og oversetting ved Universitetet i Agder. Hun har vært fagansvarlig for områdene slang og banning på snl.no siden 2014. Hasund har tatt doktorgraden på norsk og engelsk ungdomsspråk, og har forsket særlig på slang og banning i både norsk og engelsk. Hun har også skrevet tre allmennrettede bøker om disse emnene: Ungdomsspråk (Fagbokforlaget 2006), Slang (Kunnskapsforlaget 2006) og 'Fy farao!' Om nestenbanning og andre kraftuttrykk (Cappelen 2005).