Anne Eilertsen

redaktør

Anne Eilertsen har skrevet 17 artikler

Nylig aktivitet

  1. friksjon: oppdatert 3. mai 2017
  2. Gunnar Randers: oppdatert 3. mai 2017
  3. Gunnar Randers: oppdatert 3. mai 2017
  4. Gunnar Randers: oppdatert 3. mai 2017
All aktivitet

Biografi

Anne Eilertsen, født 19. mars 1970 i Narvik, sivilingeniør fra Norges tekniske høgskole (Institutt for matematiske fag) 1995, grunnfag i tysk fra Universitetet i Trondheim 1993. Redaktør i Kunnskapsforlagets leksikonredaksjon fra 1996 til 2002, med ansvar for blant annet matematikk, IT, kvinnesaksstoff og etymologi i Store norske leksikon. 2003–2009 tilknyttet forlaget som frilanser og vikar, både som tekst- og billedredaktør og med tekniske oppgaver knyttet til forlagets leksikonsatsing på Internett. Vikarierte i 2002 som webredaktør i Datatilsynet, og har frilanset for flere forlag siden 2005, med manusarbeid, oversettelse, redigering og språkvask. 2010–2017 ansatt i Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon med oppgaver knyttet til utvikling av Wordpressløsninger, innholdsrådgivning, sosiale medier, kanalvalg og teknisk webutvikling. Fra mai 2017 redaktør i Store norske leksikon.