Ragnhild Torvanger Solberg

Ph.D i musikkvitenskap, fagansvarlig, Norges musikkhøgskole

Ragnhild Torvanger Solberg har skrevet 6 artikler

Nylig aktivitet

  1. Bel Canto: godkjente et endringsforslag 21. juni 2021
  2. Avicii: godkjente et endringsforslag 21. juni 2021
  3. Autechre: godkjente et endringsforslag 21. juni 2021
  4. Aphex Twin: godkjente et endringsforslag 21. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Elektronisk musikk 40

Biografi

Ragnhild Torvanger Solberg (f. 1987) har ein doktorgrad i musikkvitenskap frå Universitetet i Agder og ein mastergrad i musikkvitskap frå Universitetet i Oslo. Doktorgraden hennar omhandla elektronisk dansemusikk og koplinga mellom musikk, rørsle og emosjonelle responsar.

Dei faglege kompetanseområda til Ragnhild er primært musikkanalyse av populærmusikk - og særleg elektronisk dansemusikk - samt musikkognisjon med fokus på kroppslege og emosjonelle responsar knytt til musikk.

Ragnhild arbeider no ved Norges musikkhøgskole. Ho har vore fagansvarleg for elektronisk musikk på snl.no sidan hausten 2013. 

Kontaktinformasjon: ragnhild.t.solberg@nmh.no