Ragnhild Torvanger Solberg

Ph.d. i musikkvitenskap, fagansvarlig

Ragnhild Torvanger Solberg har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. EDM: oppdatert 22. desember 2023
  2. EDM: oppdatert 22. desember 2023
  3. EDM: oppdatert 22. desember 2023
  4. EDM: oppdatert 22. desember 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Elektronisk musikk 44

Biografi

Ragnhild Torvanger Solberg (f. 1987) har ein doktorgrad i musikkvitenskap frå Universitetet i Agder og ein mastergrad i musikkvitskap frå Universitetet i Oslo. Doktorgraden hennar omhandla elektronisk dansemusikk og koplinga mellom musikk, rørsle og sterke musikkopplevingar.

Dei faglege kompetanseområda til Ragnhild er primært musikkanalyse av populærmusikk - og særleg elektronisk dansemusikk - samt musikkognisjon og musikkpsykologi med fokus på kroppslege og emosjonelle responsar knytt til musikk

Ragnhild arbeider i Avdeling for Kulturanalyse ved Kulturdirektoratet, og har tidlegare jobba ved Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole. Ho har vore fagansvarleg for elektronisk musikk på snl.no sidan hausten 2013.