Ragnhild Torvanger Solberg

fagansvarlig, Norges musikkhøgskole

Ragnhild Torvanger Solberg har skrevet 6 artikler

Nylig aktivitet

  1. trance - musikk: oppdatert 22. desember 2016
  2. techno: oppdatert 22. desember 2016
  3. house: oppdatert 22. desember 2016
  4. tropisk house: oppdatert 22. desember 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Elektronisk musikk 42

Biografi

Ragnhild Torvanger Solberg (f. 1987) har ein mastergrad i musikkvitskap frå Universitetet i Oslo, og arbeider no ved Universitetet i Agder som doktorgradsstipendiat innan populærmusikk. Ho skriv ein doktorgrad om elektronisk dansemusikk og koplinga mellom musikk, rørsle og emosjonar.

Dei faglege kompetanseområda til Ragnhild er primært musikkanalyse av populærmusikk og særleg elektronisk dansemusikk samt musikkognisjon med fokus på kroppslege og emosjonelle responsar knytt til musikk. 

Ragnhild er med i den interdisiplinære forskargruppa "fourMs" ved UiO der ho tidlegare har arbeidd har som vitskapleg assistent ved forskningsprosjektet "Music, Motion, and Emotion" og undervist i groovebasert musikkproduksjon. Ragnhild har vore fagansvarleg for elektronisk musikk på snl.no sidan hausten 2013. 

Kontaktinformasjon: ragnhild.t.solberg@uia.no