Ragnhild Torvanger Solberg

Ph.D i musikkvitenskap, fagansvarlig

Ragnhild Torvanger Solberg har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. Jean-Michel Jarre: publiserte bildeforslaget 19. desember 2022
  2. Kygo: redigerte og publiserte et endringsforslag 14. november 2022
  3. Cashmere Cat: godkjente et endringsforslag 10. november 2022
  4. Cashmere Cat: godkjente et endringsforslag 9. november 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Elektronisk musikk 44

Biografi

Ragnhild Torvanger Solberg (f. 1987) har ein doktorgrad i musikkvitenskap frå Universitetet i Agder og ein mastergrad i musikkvitskap frå Universitetet i Oslo. Doktorgraden hennar omhandla elektronisk dansemusikk og koplinga mellom musikk, rørsle og sterke musikkopplevingar.

Dei faglege kompetanseområda til Ragnhild er primært musikkanalyse av populærmusikk - og særleg elektronisk dansemusikk - samt musikkognisjon og musikkpsykologi med fokus på kroppslege og emosjonelle responsar knytt til musikk.

Ragnhild arbeider i Avdeling for Kulturanalyse ved Kulturdirektoratet, og har tidlegare jobba ved Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole. Ho har vore fagansvarleg for elektronisk musikk på snl.no sidan hausten 2013. 

Kontaktinformasjon: ragnhild@kulturdirektoratet.no