Unni Vik

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Unni Vik har skrevet 56 artikler

Nylig aktivitet

 1. ertevikke: oppdatert 19. desember 2017
 2. vikkeslekta: oppdatert 19. desember 2017
 3. vikkeslekta: oppdatert 19. desember 2017
 4. Wisteria: oppdatert 19. desember 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 11 kategorier:

 1. Almefamilien 3
 2. Ananasfamilien 9
 3. Berberissfamilien 7
 4. Erteblomstfamilien 195
 5. Gjøksyrefamilien 7
 6. Lyngfamilien 56
 7. Rosefamilien 193
 8. Slireknefamilien 45
 9. Snylterotfamilien 28
 10. Soldoggfamilien 7
 11. Soleiefamilien 86

Biografi

Eg har ein doktorgrad innan mikrobiell økologi ved Institutt for Biovitskap, Universitetet i Oslo der eg har arbeida med mykorrhiza og interaksjonar mellom planter, sopp og bakteriar. Her har eg studerert korleis sopp og bakteriar vert påverka av miljøet dei veks i, både av miljøfaktorar og av andre organismar. Før eg starta på doktorgraden, tok eg ein mastergrad i botanikk og har gjennom master- og doktorgaden undervist på fleire botanikkurs ved Universitetet i Oslo. No arbeidar eg som forskar innan mikrobiell økologi ved Universitetet i Oslo, og er framleis svært glad i botanikk.      

Eg er fødd i 1983, opprinneleg frå Ølen, men no busett i Oslo.