Unni Vik

fagansvarlig, OsloMet

Unni Vik har skrevet 89 artikler

Nylig aktivitet

 1. blåmjelt: oppdatert 28. desember 2020
 2. gulmjelt: oppdatert 28. desember 2020
 3. russemjelt: oppdatert 28. desember 2020
 4. markmjelt: oppdatert 28. desember 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 12 kategorier:

 1. Almefamilien 3
 2. Ananasfamilien 9
 3. Berberisfamilien 7
 4. Erteblomstfamilien 199
 5. Gjøksyrefamilien 7
 6. Lyngfamilien 57
 7. Pionfamilien 1
 8. Rosefamilien 187
 9. Slireknefamilien 46
 10. Snylterotfamilien 28
 11. Soldoggfamilien 7
 12. Soleiefamilien 84

Biografi

Eg har ein doktorgrad innan mikrobiell økologi ved Institutt for Biovitskap, Universitetet i Oslo der eg har arbeida med mykorrhiza og interaksjonar mellom planter, sopp og bakteriar. Her har eg studerert korleis sopp og bakteriar vert påverka av miljøet dei veks i, både av miljøfaktorar og av andre organismar. Før eg starta på doktorgraden, tok eg ein mastergrad i botanikk og har gjennom master- og doktorgaden undervist på fleire botanikkurs ved Universitetet i Oslo. No arbeidar eg som førsteamanuensis ved OsloMet og underviser i Naturfag ved Institutt for barnehagelærarutdanning.        

Eg er fødd i 1983, opprinneleg frå Ølen, men no busett i Oslo.