Unni Vik

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Unni Vik har skrevet 67 artikler

Nylig aktivitet

 1. bærlyngslekta: oppdatert 30. desember 2018
 2. bærlyngslekta: oppdatert 30. desember 2018
 3. blokkebær: oppdatert 30. desember 2018
 4. blåbær: oppdatert 30. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 12 kategorier:

 1. Almefamilien 3
 2. Ananasfamilien 9
 3. Berberisfamilien 7
 4. Erteblomstfamilien 195
 5. Gjøksyrefamilien 7
 6. Lyngfamilien 56
 7. Pionfamilien 1
 8. Rosefamilien 193
 9. Slireknefamilien 46
 10. Snylterotfamilien 28
 11. Soldoggfamilien 7
 12. Soleiefamilien 85

Biografi

Eg har ein doktorgrad innan mikrobiell økologi ved Institutt for Biovitskap, Universitetet i Oslo der eg har arbeida med mykorrhiza og interaksjonar mellom planter, sopp og bakteriar. Her har eg studerert korleis sopp og bakteriar vert påverka av miljøet dei veks i, både av miljøfaktorar og av andre organismar. Før eg starta på doktorgraden, tok eg ein mastergrad i botanikk og har gjennom master- og doktorgaden undervist på fleire botanikkurs ved Universitetet i Oslo. No arbeidar eg som førsteamanuensis ved OsloMet og underviser i Naturfag ved Institutt for barnehagelærarutdanning.        

Eg er fødd i 1983, opprinneleg frå Ølen, men no busett i Oslo.