Unni Vik

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Unni Vik har skrevet 58 artikler

Nylig aktivitet

 1. berberis: godkjente et endringsforslag 2. september 2018
 2. issoleie: godkjente et endringsforslag 25. april 2018
 3. kikertslekta: oppdatert 2. januar 2018
 4. ertevikke: oppdatert 19. desember 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 12 kategorier:

 1. Almefamilien 3
 2. Ananasfamilien 9
 3. Berberisfamilien 7
 4. Erteblomstfamilien 195
 5. Gjøksyrefamilien 7
 6. Lyngfamilien 56
 7. Pionfamilien 1
 8. Rosefamilien 193
 9. Slireknefamilien 45
 10. Snylterotfamilien 28
 11. Soldoggfamilien 7
 12. Soleiefamilien 85

Biografi

Eg har ein doktorgrad innan mikrobiell økologi ved Institutt for Biovitskap, Universitetet i Oslo der eg har arbeida med mykorrhiza og interaksjonar mellom planter, sopp og bakteriar. Her har eg studerert korleis sopp og bakteriar vert påverka av miljøet dei veks i, både av miljøfaktorar og av andre organismar. Før eg starta på doktorgraden, tok eg ein mastergrad i botanikk og har gjennom master- og doktorgaden undervist på fleire botanikkurs ved Universitetet i Oslo. No arbeidar eg som forskar innan mikrobiell økologi ved Universitetet i Oslo, og er framleis svært glad i botanikk.      

Eg er fødd i 1983, opprinneleg frå Ølen, men no busett i Oslo.