Unni Vik

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Unni Vik har skrevet 59 artikler

Nylig aktivitet

 1. gyvel: oppdatert 23. oktober 2018
 2. gyvel: oppdatert 23. oktober 2018
 3. gyvel: publisert 23. oktober 2018
 4. gyvelslekta: oppdatert 23. oktober 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 12 kategorier:

 1. Almefamilien 3
 2. Ananasfamilien 9
 3. Berberisfamilien 7
 4. Erteblomstfamilien 196
 5. Gjøksyrefamilien 7
 6. Lyngfamilien 56
 7. Pionfamilien 1
 8. Rosefamilien 193
 9. Slireknefamilien 45
 10. Snylterotfamilien 28
 11. Soldoggfamilien 7
 12. Soleiefamilien 85

Biografi

Eg har ein doktorgrad innan mikrobiell økologi ved Institutt for Biovitskap, Universitetet i Oslo der eg har arbeida med mykorrhiza og interaksjonar mellom planter, sopp og bakteriar. Her har eg studerert korleis sopp og bakteriar vert påverka av miljøet dei veks i, både av miljøfaktorar og av andre organismar. Før eg starta på doktorgraden, tok eg ein mastergrad i botanikk og har gjennom master- og doktorgaden undervist på fleire botanikkurs ved Universitetet i Oslo. No arbeidar eg som forskar innan mikrobiell økologi ved Universitetet i Oslo, og er framleis svært glad i botanikk.      

Eg er fødd i 1983, opprinneleg frå Ølen, men no busett i Oslo.