Unni Vik

Førsteamanuensis, tidligere fagansvarlig, OsloMet

Unni Vik har skrevet 97 artikler

Nylig aktivitet

  1. lapprose: godkjente et endringsforslag 22. januar 2023
  2. rogn: godkjente et endringsforslag 22. januar 2023
  3. hvitsoleie: godkjente et endringsforslag 22. januar 2023
  4. fjellrogn: godkjente et endringsforslag 22. januar 2023
All aktivitet

Biografi

Eg har ein doktorgrad innan mikrobiell økologi ved Institutt for Biovitskap, Universitetet i Oslo der eg har arbeida med mykorrhiza og interaksjonar mellom planter, sopp og bakteriar. Her har eg studerert korleis sopp og bakteriar vert påverka av miljøet dei veks i, både av miljøfaktorar og av andre organismar. Før eg starta på doktorgraden, tok eg ein mastergrad i botanikk og har gjennom master- og doktorgaden undervist på fleire botanikkurs ved Universitetet i Oslo. No arbeidar eg som førsteamanuensis ved OsloMet og underviser i Naturfag ved Institutt for barnehagelærarutdanning.        

Eg er fødd i 1983, opprinneleg frå Ølen, men no busett i Oslo.