Martin Skjekkeland

fagansvarlig, Universitetet i Agder

Martin Skjekkeland har skrevet 26 artikler

Nylig aktivitet

  1. dialekter i Akershus: godkjente et endringsforslag 19. mars 2018
  2. dialekter i Nord-Trøndelag: godkjente et endringsforslag 27. november 2017
  3. midlandsmål: kommentert 23. november 2017
  4. dialekter i Valdres: oppdatert 1. november 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norske dialekter 61

Biografi

Martin Skjekkeland er professor emeritus i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Agder. I det faglige arbeidet sitt har Skjekkeland særleg arbeidd med dei språklege disiplinane dialektologi og sosiolingvistikk. Han har publisert fleire faglege arbeid med utgangspunkt i desse emna, mellom anna desse bøkene:

  • Dei norske dialektane (1997)
  • Dialektar i Noreg (2005) 
  • Språk og samfunn i endring (2009) 
  • Dialektlandet (2010)
  • Språk og kultur – vegar inn i det norske språksamfunnet  (2012)