Martin Skjekkeland

Professor emeritus, fagansvarlig, Universitetet i Agder

Martin Skjekkeland har skrevet 65 artikler

Nylig aktivitet

  1. norske bymål: oppdaterte bilde 8. april 2024
  2. norske bymål: oppdatert 8. april 2024
  3. dialekter på Agder: oppdaterte bilde 3. april 2024
  4. dialekter på Agder: oppdaterte bilde 3. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norske dialekter 66

Biografi

Martin Skjekkeland er professor emeritus i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Agder. I det faglige arbeidet sitt har Skjekkeland særleg arbeidd med dei språklege disiplinane dialektologi og sosiolingvistikk. Han har publisert fleire faglege arbeid med utgangspunkt i desse emna, mellom anna desse bøkene:

  • Dei norske dialektane (1997)
  • Dialektar i Noreg (2005) 
  • Språk og samfunn i endring (2009) 
  • Dialektlandet (2010)
  • Språk og kultur – vegar inn i det norske språksamfunnet  (2012)