Sidsel Pape

fagansvarlig

Sidsel Pape har skrevet 13 artikler

Nylig aktivitet

  1. Elsa Marie Quale: oppdatert 19. desember 2018
  2. Elsa Marie Quale: oppdatert 19. desember 2018
  3. Elsa Marie Quale: publisert 19. desember 2018
  4. Ingunn Rimestad: oppdatert 13. desember 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Moderne- og samtidsdans 0
  2. Moderne- og samtidsdans: internasjonale kunstnere og kompanier 25
  3. Moderne- og samtidsdans: norske kunstnere og kompanier 50

Biografi

Sidsel Pape er danseviter, -dramaturg og skribent med bakgrunn i utøvende dans og improvisasjon, studier i kvinne- og kjønnsforskning og praktisk kunnskap. Pape er tilknyttet Nordisk Sommeruniversitet der hun har vært styremedlem og drevet studiesirkler i kunstnerisk forskning. Siden 2006 har hun arbeidet som dramaturgisk veileder i kunstneriske prosesser for norske og nordiske koreografer. Pape har vært ansatt som lektor ved Universitetet i Tromsø og seniorrådgiver i Kulturrådet. Hun har virket som danseanmelder i flere norske riksaviser og (nett)tidskrifter i Norge og Sverige siden 2007 og har mottatt Statens kunstnerstipend som kritiker og yngre dansekunstner. Hun er koordinator og kurator for det kompetanseutviklende kunstprosjektet Seminarium.no