Halvor K. Hosar

fagansvarlig, NTNU

Halvor K. Hosar har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. Maddalena Laura Sirmen: godkjente et endringsforslag 4. april 2019
  2. Avskjedssymfonien: oppdatert 1. januar 2019
  3. Leopold Mozart: godkjente et endringsforslag 2. november 2018
  4. musikk i klassisismen: oppdatert 31. oktober 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Internasjonale klassiske komponister og verker i klassisismen 81
  2. Klassisk musikk i klassisismen 8

Biografi

Halvor K. Hosar (fødd 1986) er musikkvitar. Han har studert ved NTNU og Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, og arbeider for tida med ei doktoravhandling om kyrkjemusikken til Johann Baptist Wanhal (1739–1813) ved University of Auckland. Han er tilsett som forskar ved Senter for Tidligmusikk i Trondheim.

Halvor K. Hosar er redaktør for den nye digitalkatalogen over verka til Wanhal (www.wanhal.org). Han arbeider med å publisera samleutgåver av verka til Berlin-familien gjennom prosjektet Norsk musikkarv, og er redaksjonsmedlem i den nye samleutgåva av verka til Ignaz Pleyel (1757–1831). Han har bidrege med tekster hjå Grove Online, CD-utgjevingane til LAWO Classics og festivalen Barokkfest. Han er redaktør for tidlegmusikktidsskriftet Musikk & Historie.