Halvor K. Hosar

Universitetslektor i musikkvitskap, fagansvarlig, NTNU

Halvor K. Hosar har skrevet 38 artikler

Nylig aktivitet

  1. sinfonia: Send til godkjenning 29. september 2021
  2. Michael Haydn: oppdatert 4. august 2021
  3. Johann Stamitz: oppdatert 3. august 2021
  4. Johann Stamitz: kommentert 3. august 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Internasjonale klassiske komponister og verker i klassisismen 80
  2. Klassisk musikk i klassisismen 14
  3. Musikkforlag 7
  4. Musikkforskere 82

Biografi

Halvor K. Hosar (fødd 1986) er musikkvitar. Han har studert ved NTNU og Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, og har ein doktorgrad i musikkvitskap frå University of Auckland, der han skreiv ei avhandling om kyrkjemusikken til Johann Baptist Wanhal (1739–1813). Han er tilsett som forskar ved Senter for Tidligmusikk i Trondheim.

Halvor K. Hosar er redaktør for den nye digitalkatalogen over verka til Wanhal (www.ntnu.edu/classical-ages). Han arbeider med å publisera samleutgåver av verka til Berlin-familien gjennom prosjektet Norsk musikkarv, og er redaksjonsmedlem i den nye samleutgåva av verka til Ignaz Pleyel (1757–1831). Han har bidrege med tekster til CD-utgjevingar hjå LAWO Classics og festivalen Barokkfest. Han er redaktør for tidlegmusikktidsskriftet Musikk & Historie.