Halvor K. Hosar

Universitetslektor i musikkvitskap, fagansvarlig, NTNU

Halvor K. Hosar har skrevet 39 artikler

Nylig aktivitet

  1. Dmitrij Bortnjanskij: godkjente et endringsforslag 15. februar 2023
  2. Johann Baptist Waṅhal: oppdatert 16. januar 2023
  3. symfoni: oppdatert 5. juni 2022
  4. Norsk Musikforlag A/S: godkjente et endringsforslag 31. mai 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Internasjonale klassiske komponister og verker i klassisismen 80
  2. Klassisk musikk i klassisismen 15
  3. Musikkforlag 7
  4. Musikkforskere 82

Biografi

Halvor K. Hosar (fødd 1986) er musikkvitar. Han har studert ved NTNU og Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, og har ein doktorgrad i musikkvitskap frå University of Auckland, der han skreiv ei avhandling om kyrkjemusikken til Johann Baptist Wanhal (1739–1813). Han er tilsett som forskar ved Senter for Tidligmusikk i Trondheim.

Halvor K. Hosar er redaktør for den nye digitalkatalogen over verka til Wanhal (www.ntnu.edu/classical-ages). Han arbeider med å publisera samleutgåver av verka til Berlin-familien gjennom prosjektet Norsk musikkarv, og er redaksjonsmedlem i den nye samleutgåva av verka til Ignaz Pleyel (1757–1831). Han har bidrege med tekster til CD-utgjevingar hjå LAWO Classics og festivalen Barokkfest. Han er redaktør for tidlegmusikktidsskriftet Musikk & Historie.