Arne Isaksen

Professor, tidligere fagansvarlig, Universitetet i Agder

Arne Isaksen har skrevet 23 artikler

Nylig aktivitet

  1. tjenesteinnovasjon: oppdatert 14. august 2023
  2. inkubator: oppdatert 11. august 2023
  3. innovasjon: oppdatert 2. februar 2023
  4. åpen innovasjon: oppdatert 21. desember 2022
All aktivitet

Biografi

Arne Isaksen (f. 1954) er professor i økonomisk geografi ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen, Universitet i Agder (UiA). Han har vært ansatt ved UiA siden 2000 og hovedsakelig undervist på masterstudiet i industriell økonomi og teknologiledelse og på masterstudiet i innovasjon og næringsutvikling.

Isaksens forskningsfelt er regional næringsutvikling med vekt på studier av innovasjonssystemer, næringsklynger og innovasjonspolitikk. Han er opptatt av betingelser for innovasjon og omstilling i ulike typer næringsliv og i forskjellige geografiske områder. Isaksen har særlig rettet oppmerksomhet mot hva som skaper innovasjon og konkurransekraft i det 'vanlige næringslivet' i mindre sentrale områder, i kontrast til mye av den internasjonale litteraturen som er rettet mot høyteknologisk næringsliv i store byer og universitetsområder. Isaksen har stor internasjonal publisering innenfor feltet regional næringsutvikling og innovasjon. Av norsk formidling kan nevnes den redigerte boken om 'Politikk for innovative regioner' fra Cappelen Damm Akademiske  (av R. D. Fitjar, A. Isaksen og J. P. Knudsen). En engelsk bok er 'Advanced Introduction to Regional Innovation Systems fra Elgar (av B. T. Asheim, A. Isaksen og M. Trippl)

Arne Isaksen var fagansvarlig for innovasjon og næringslutvikling i snl.no fra 2013–2023. Han kan kontaktes på arne.isaksen@uia.no