Arne Isaksen

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Agder

Arne Isaksen har skrevet 14 artikler

Nylig aktivitet

  1. industri: oppdatert 7. desember 2020
  2. industri: oppdatert 7. desember 2020
  3. smart spesialisering: oppdatert 7. desember 2020
  4. Norges konkurransestyrke: oppdatert 7. desember 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Næringsutvikling 15

Biografi

Arne Isaksen (f. 1954) er professor i økonomisk geografi ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen, Universitet i Agder (UiA). Han har vært ansatt ved UiA siden 2000 og hovedsakelig undervist på masterstudiet i industriell økonomi og teknologiledelse og på masterstudiet i innovasjon og næringsutvikling.

Isaksens forskningsfelt er regional næringsutvikling med vekt på studier av innovasjonssystemer, næringsklynger og innovasjonspolitikk. Han er opptatt av betingelser for innovasjon og omstilling i ulike typer næringsliv og i forskjellige geografiske områder. Isaksen har særlig rettet oppmerksomhet mot hva som skaper innovasjon og konkurransekraft i det 'vanlige næringslivet' i mindre sentrale områder, i kontrast til mye av den internasjonale litteraturen som er rettet mot høyteknologisk næringsliv i store byer og universitetsområder. Isaksen har stor internasjonal publisering innenfor feltet regional næringsutvikling og innovasjon. Av norsk formidling kan nevnes den redigerte boken om 'Innovasjon - organisasjon, region, politikk' (redaktører B. Abelsen, A. Isaksen, S-E. Jakobsen); https://www.cappelendammundervisning.no/vare/innovasjon---organisasjon-region-politikk-9788202383312

Arne Isaksen har vært fagansvarlig for næringslutvikling i snl.no siden 2013. Han kan kontaktes på arne.isaksen@uia.no