Arne Isaksen

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Agder

Arne Isaksen har skrevet 21 artikler

Nylig aktivitet

  1. åpen innovasjon: oppdatert 21. desember 2022
  2. produktinnovasjon: oppdatert 21. desember 2022
  3. inkubator: oppdatert 25. september 2022
  4. inkubator: oppdatert 24. september 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Innovasjon 10
  2. Næringsutvikling 16

Biografi

Arne Isaksen (f. 1954) er professor i økonomisk geografi ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen, Universitet i Agder (UiA). Han har vært ansatt ved UiA siden 2000 og hovedsakelig undervist på masterstudiet i industriell økonomi og teknologiledelse og på masterstudiet i innovasjon og næringsutvikling.

Isaksens forskningsfelt er regional næringsutvikling med vekt på studier av innovasjonssystemer, næringsklynger og innovasjonspolitikk. Han er opptatt av betingelser for innovasjon og omstilling i ulike typer næringsliv og i forskjellige geografiske områder. Isaksen har særlig rettet oppmerksomhet mot hva som skaper innovasjon og konkurransekraft i det 'vanlige næringslivet' i mindre sentrale områder, i kontrast til mye av den internasjonale litteraturen som er rettet mot høyteknologisk næringsliv i store byer og universitetsområder. Isaksen har stor internasjonal publisering innenfor feltet regional næringsutvikling og innovasjon. Av norsk formidling kan nevnes den redigerte boken om 'Innovasjon - organisasjon, region, politikk' (redaktører B. Abelsen, A. Isaksen, S-E. Jakobsen); https://www.cappelendammundervisning.no/vare/innovasjon---organisasjon-region-politikk-9788202383312

Arne Isaksen har vært fagansvarlig for næringslutvikling i snl.no siden 2013. Han kan kontaktes på arne.isaksen@uia.no