Eyvind Martol Briseid

fagansvarlig, OsloMet

Eyvind Martol Briseid har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. ternær logikk: godkjente et endringsforslag 29. september 2017
  2. Georg Henrik von Wright: godkjente et endringsforslag 29. september 2017
  3. bevis - filosofi: kommentert 24. september 2017
  4. ternær logikk: oppdatert 16. mai 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Filosofisk logikk 68
  2. Matematisk logikk 44

Biografi

Eyvind Martol Briseid (f. 1980) er førsteamanuensis ved matematikkseksjonen ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og har vært fagansvarlig på snl.no siden 2014. Han har en mastergrad i matematikk fra Universitetet i Oslo (2005) og en doktorgrad i matematisk logikk fra Technische Universität Darmstadt i Tyskland (2009).

Eyvinds forskningsinteresser ligger hovedsakelig innen anvendt bevisteori, spesielt bevisinterpretasjoner og deres anvendelser innen andre grener av matematikken, slik som ikke-lineær funksjonalanalyse.