Aksel Tjora

fagansvarlig, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Aksel Tjora har skrevet 16 artikler

Nylig aktivitet

  1. sosialkonstruktivisme: oppdatert 23. oktober 2017
  2. integrering: oppdatert 23. oktober 2017
  3. rasisme: oppdatert 23. oktober 2017
  4. Sosial kontroll: oppdatert 22. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Fagretninger i sosiologi 17
  2. Sosiologer 88
  3. Sosiologi 28
  4. Sosiologisk teori 98

Biografi

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU. Han er utdannet sivilingeniør (datateknikk og industriell økonomi) fra NTH i 1991, cand.polit i sosiologi (NTNU) 1995 og dr.polit i sosiologi (NTNU) i 1998. Han arbeider særlig med interaksjonsstudier i organisasjoner og i offentlige rom, ofte i forbindelse med teknologiske endringer. Tjora driver undervisning og veiledning med særlig vekt på kvalitative forskningsdesign og analyse, og driver forskning med utgangspunkt i ulike randsoner, mellom ulike kunnskapsformer og ansvarsenheter (i organisasjonsstudier), mellom det private og det offentlige (i bymiljø og ved bruk av kommunikasjonsmedier), mellom syk og frisk (innen helsesosiologi), og mellom ulike former for sosialitet og fellesskap (på festivaler, kaféer og i sosiale media). Han er forfatter/redaktør av en rekke bøker, På sosiologisk spor (2006), Den moderne pasienten (2008), Calls for Care (2009) Digitale pasienter (2010), Kvalitative forskningsmetoder i praksis (2010/2012/2017), Helsesosiologi (2012), Sammen i byen (2012), Samhandling for helse (2013), Festival! (2013) og Café Society (2013), ADHD og det disiplinerte samfunn (2016), Vår sosiale virkelighet (2017). Han har også publisert ca 60  vitenskapelige artikler/kapitler. Tjora var i perioden 2009-2013 redaktør for Sosiologisk tidsskrift