Aksel Tjora

Professor i sosiologi, tidligere fagansvarlig, NTNU

Aksel Tjora har skrevet 29 artikler

Nylig aktivitet

  1. Erving Goffman: godkjente et endringsforslag 2. januar 2022
  2. Chicagoskolen - sosiologi: godkjente et endringsforslag 15. desember 2021
  3. referansegruppe: oppdatert 13. desember 2021
  4. Gudmund Hernes: godkjente et endringsforslag 13. desember 2021
All aktivitet

Biografi

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU. Han er utdannet sivilingeniør (datateknikk og industriell økonomi) fra NTH i 1991, cand.polit i sosiologi (NTNU) 1995 og dr.polit i sosiologi (NTNU) i 1998. Han arbeider særlig med interaksjonsstudier i organisasjoner og i offentlige rom, ofte i forbindelse med teknologiske endringer. Tjora driver undervisning og veiledning med særlig vekt på kvalitative forskningsdesign og analyse, og driver forskning med utgangspunkt i ulike randsoner, mellom ulike kunnskapsformer og ansvarsenheter (i organisasjonsstudier), mellom det private og det offentlige (i bymiljø og ved bruk av kommunikasjonsmedier), mellom syk og frisk (innen helsesosiologi), og mellom ulike former for sosialitet og fellesskap (på festivaler, kaféer og i sosiale media).

Han er forfatter/redaktør av en rekke bøker, På sosiologisk spor (2006), Den moderne pasienten (2008), Calls for Care (2009) Digitale pasienter (2010), Kvalitative forskningsmetoder i praksis (2010/2012/2017/2021), Helsesosiologi (2012), Sammen i byen (2012), Samhandling for helse (2013), Festival! Mellom rølp, kultur og næring (2013) og Café Society (2013), ADHD og det disiplinerte samfunn (2016), Vår sosiale virkelighet (2017), Hva er fellesskap (2018), Viten skapt: Kvalitativ analyse og teoriutvikling (2018), Qualitative Research as Stepwise-Deductive Induction (2018), Bysamfunn (2019), Universitetskamp (2019), Innspill og utspill: Samfunnsviteren som samfunnskritiker (2020), Communal Forms. A Sociological Exploration of Concepts of Community (2020), Sosiologiske anfektelser: Ansats, anvendelse, ansvar (2021) og En smak av forskning: Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt (2021). Han har også publisert over 70 vitenskapelige artikler/kapitler.

Tjora var i perioden 2009-2013 redaktør for Sosiologisk tidsskrift og er stifter og leder av foretaket Sosiologisk Poliklinikk i Trondheim.