Aksel Tjora

professor i sosiologi, fagansvarlig, NTNU

Aksel Tjora har skrevet 27 artikler

Nylig aktivitet

  1. sosialisering: oppdatert 3. november 2020
  2. rasisme: godkjente et endringsforslag 21. oktober 2020
  3. Eilert Sundt: godkjente et endringsforslag 20. oktober 2020
  4. Rune Slagstad: godkjente et endringsforslag 19. oktober 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Fagretninger i sosiologi 17
  2. Sosiologer 90
  3. Sosiologi 2
  4. Sosiologisk teori 102

Biografi

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU. Han er utdannet sivilingeniør (datateknikk og industriell økonomi) fra NTH i 1991, cand.polit i sosiologi (NTNU) 1995 og dr.polit i sosiologi (NTNU) i 1998. Han arbeider særlig med interaksjonsstudier i organisasjoner og i offentlige rom, ofte i forbindelse med teknologiske endringer. Tjora driver undervisning og veiledning med særlig vekt på kvalitative forskningsdesign og analyse, og driver forskning med utgangspunkt i ulike randsoner, mellom ulike kunnskapsformer og ansvarsenheter (i organisasjonsstudier), mellom det private og det offentlige (i bymiljø og ved bruk av kommunikasjonsmedier), mellom syk og frisk (innen helsesosiologi), og mellom ulike former for sosialitet og fellesskap (på festivaler, kaféer og i sosiale media). Han er forfatter/redaktør av en rekke bøker, På sosiologisk spor (2006), Den moderne pasienten (2008), Calls for Care (2009) Digitale pasienter (2010), Kvalitative forskningsmetoder i praksis (2010/2012/2017), Helsesosiologi (2012), Sammen i byen (2012), Samhandling for helse (2013), Festival! Mellom rølp, kultur og næring (2013) og Café Society (2013), ADHD og det disiplinerte samfunn (2016), Vår sosiale virkelighet (2017), Hva er fellesskap (2018), Viten skapt: Kvalitativ analyse og teoriutvikling (2018), Qualitative Research as Stepwise-Deductive Induction (2018) og Bysamfunn (2019). Han har også publisert over 60 vitenskapelige artikler/kapitler. Tjora var i perioden 2009-2013 redaktør for Sosiologisk tidsskrift og er stifter og leder av foretaket Sosiologisk Poliklinikk i Trondheim.