Synnøve des Bouvrie

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Nylig aktivitet

  1. Penelopeia: godkjente et endringsforslag 24. januar 2017
  2. Akhillevs: kommentert 20. juni 2016
  3. Akhillevs: kommentert 20. juni 2016
  4. Akhillevs: kommentert 20. juni 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Gresk mytologi 309

Biografi

Synnøve des Bouvrie (1944) er professor emerita i Antikkens kultur og litteratur ved Universitetet i Tromsø. Hun har undervist i Antikkens mytologi og har utgitt flere artikler om antikkens myter og guder.

Synnøve des Bouvries forskningsinteresse ligger innenfor  mytenfortellingens plass i de store religiøse feiringene slik som de olympiske lekene og den attiske teaterfeiringen. Hun har studert den greske tragedien ut fra en antropologisk synsvinkel. Avhandlingen Women in Greek Tragedy. An anthropological Approach (1990) er det første resultatet, og en rekke artikler har fulgt etter. Videre har hun skrevet om myter som fenomen, blant annet ‘The definition of myth,’ i S. des Bouvrie (utg.) Myth and Symbol I. Symbolic phenomena in ancient Greek culture. Papers from the Norwegian Institute at Athens 5  (Bergen 2002). Hun holder på med en større undersøkelse av Euripides’ tragedier.

Synnøve des Bouvrie har vært fagansvarlig siden 2013, og kan nås på e-postadressen synnove.des.bouvrie@uit.no

For videre informasjon  se hennes hjemmeside på Universitetet i Tromsø